13 Ağustos 2016

Akciğer sertleşmesini ayırd etmek kolay değil

Akciğer sertleşmesi, ileri yaş (60-70 yaş) erişkinlerde ve özellikle erkeklerde daha sık ortaya çıkar. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte 20 yıl günde 1 paketten fazla sigara içme, bazı meslekler (kuaförlük, çiftçilik, kuş besleme, taş kesme gibi), mide asit sıvısının ağıza geri gelmesi (reflü) ve solunum yollarına kaçması, bazı virüsler (örn. sarılık virüsü) hastalık için risk oluşturmaktadır. Hastaların %5’inde aile öyküsü olup bu hastalar genellikle daha genç yaştadır. Hastalığın görülme sıklığı 100 binde 14-42 arasında bildirilmiştir. Bazı romatizmal hastalıkların akciğer tutulumu da akciğer sertleşmesi ile karşımıza çıkabilir.

Akciğer sertleşmesi olan hastaların en tipik şikayetleri, kuru öksürük, yol yürürken, merdiven, yokuş çıkarken nefes darlığı ve çabuk yorulmadır. Hastalık başlangıç döneminden itibaren 2-3 yıl içinde ilerleme gösterir. Hastalığın ileri dönemlerinde yol yürürken kandaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak dudaklarda ve parmak uçlarında morarma (siyanoz) gelişebilir. El ve ayak tırnaklarında bombeleşme (clubbing) görülebilir.

Benzer şikayetler, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği olan hastalarda da görülebilir. KOAH hastalarında yol yürürken nefes darlığının yanı sıra akciğer sertleşmesinden farklı olarak hırıltı ve balgam şikayeti de mevcuttur, bu şikayetler hastada uzun süredir devam etmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalarda ise genellikle hastada önceden bilinen tansiyon yüksekliği veya kalp damar hastalığı mevcuttur. Bu hastalarda özellikle gece yatarken nefes darlığı şikayeti artar ve 2-3 yastıkla yatmak zorundadırlar, bacaklarında şişme olur. Bu klinik özelliklerle KOAH ve kalp yetmezliği akciğer sertleşmesinden ayrılabilir. Akciğer sertleşmesine yol açan hastalıkları birbirinden ayırd edebilmek için hastanın öncelikle göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerekir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır