30 Temmuz 2016

Akciğerlerimiz nefes alamayacağımız kadar sertleşirse

Akciğerler, nefe almamızı sağlayan organlardır. Akciğerin temel görevi, vücutta hayati fonksiyonları yürütmek için gerekli oksijen sağlamaktır. Solunum sisteminde vücuda gerekli oksijen sağlanması ‘alveol’ adı verilen hava keseciklerinde gerçekleşmektedir. İnterstisyel akciğer hastalıkları adı verilen bu hastalık grubunda, hava keseciklerinin duvarında ve arasında bazı hücreler birikir ve dokuda sertleşmeye neden olur. Bu durum, kana oksijen geçişinde bozulma ile sonuçlanır. Hastalığın ileri evresinde akciğerler sertleşir ve büzüşür. Bu hastalık, selim (iyi huylu-kanser olmayan) bir hastalıktır. Mikrobik yani bulaşıcı değildir. Ancak akciğerin sertleşmesi ve oksijenlenmenin bozulması nedeniyle balgamsız öksürük ve özellikle efor sırasında nefes darlığında artış olması, en sık görülen şikayetlerdir.

Akciğer sertleşmesine neden olan 200’e yakın hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bazılarının nedeni aydınlatılabilmekle birlikte çoğunun nedeni bilinmemektedir. Tozlu, dumanlı yerde çalışma sonucu meslek hastalığı olarak karşımıza çıkabileceği gibi, hayvan ve hayvansal ürünlere temas sonucunda, bazı romatizmal hastalıkların tutulumu olarak ya da özellikle kalp ritim düzenleme ve kemoterapi ilaçları başta olmak üzere bazı ilaç kullanımları sonucu da gelişebilmektedir. O yüzden hastanın ilaç kullanım öyküsü, mesleği ve hayvan teması sorgulanmakta ve romatizmal hastalıkları açısından tetkik edilmektedir. Burada önemli olan nokta, temastan yıllar sonrasında hastalık gelişebileceği için, hasta şuan çalışmıyor olsa bile mesleki geçmişinin ayrıntılı sorgulanmasıdır. Hastalığın nedeni ilaç veya mesleğe bağlı maruziyet ise bu temasların ortadan kaldırılması önemlidir ve hastalığın seyrini olumlu etkilemektedir.

Çeşitli özellikler gösteren bu geniş yelpaze içerisinde, bazı hastalıklar kendiliğinden düzelebilmektedir (örneğin sarkoidoz). Sigara içimi ile doğrudan ilişkili olan bazı türlerde, sigaranın bırakılması ile olumlu sonuçlar elde edilmektedir (respiratuar bronşiyolit ve histiosioz gibi). Buna karşılık İPF diye kısaltabileceğimiz idiopatik pulmoner fibrozis hastalarının hemen tamamında hastalık yıllar içerisinde ilerleyerek solunum yetmezliğine yol açarak hastada ciddi kısıtlamaya neden olur.

İnterstisyel akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi oldukça zor olan hastalıklardır. Hastalar, bu konuda tecrübeli göğüs hastalıkları doktorları tarafından değerlendirilmelidir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır