29 Temmuz 2016

Bilinmeyene yolculuk: Kök hücre tedavileri

Kök hücre biyolojisindeki gelişmeler, bu hücrelerin çeşitli hastalıklarda kullanımına dair toplumda heyecan uyandırmıştır. İnternet üzerinden veya diğer kaynaklarda, kök hücrelerin çeşitli yerlerde amfizem, pulmoner hipertansiyon, kistik fibrosis gibi hastalıklarda kullanımına dair bilgilere rastlanabilir. Bu nedenle hastalarımız için bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Türk Toraks Derneği’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası ve birçok ülkenin göğüs hastalıkları derneklerinin de yer aldığı “Solunum Hücre ve Moleküler Biyoloji Kök Hücre Çalışma Grubu Topluluğu (Assembly on Respiratory Cell & Molecular Biology Stem Cell Working Group)” tarafından açıklanan ve ağustos ayının ilk haftasında Annals of the American Thoracic Society dergisinde yayınlanacak olan raporu siz üyelerimiz ve hastalarımızla paylaşmak istiyoruz.

“Akciğer hastalıklarında kök hücre tedavisine dayalı tedavilerin uygulanmasının kısa ve uzun dönem etkinlik ve güvenilirliği hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olunana kadar, bu tür tedavilerin ciddi yan etkilere neden olabileceği ve hatta hastaların durumunu iyileştirmekten çok kötüleştirebileceği konusunda ciddi olarak endişe duymaktayız. O nedenle, tüm hastalarımızı kök hücre tedavi programlarının, konunun uzmanları ve hiçbir yasal düzenleyici otorite tarafından denetlenmediği ve desteklenmediği konusunda uyarmak istiyoruz. Bu tür etkisi kanıtlanmamış tedavilerin olası zararları nedeniyle, hastalarımızı izinsiz veya onaylanmamış kök hücre tedavilerine yeterli, güvenilir, objektif kaynaklardan bilgi almadıkça katılmamaları konusunda uyarmak istiyoruz”.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır