18 Temmuz 2016

Türk Toraks Derneğince 16 Temmuz 2016 günü yayınlanan kamuoyu açıklaması

 Değerli Kamuoyuna, 

Türkiye'nin yaşamakta olduğu tüm sorun ve güçlüklerin ancak evrensel hukuk değerlerine dayalı, demokratik teamüllere uygun, laik, sosyal devlet ilkeleri ve çoğulcu toplumsal, kültürel duyarlılıkların bütünüyle yansıdığı siyaset ve sivil toplum dinamikleriyle aşılacağını düşünüyoruz. Gücünü evrensel demokratik hukuk değerlerinden almak bir yana bunları yok sayar hiç bir gücün, silahlı unsurun rejime müdahalesi kabul edilemez.  

Tüm kurum ve kurulları, değerleriyle işler bir Demokrasiden... 

İnsanlığın kazanımlarının süzülmüş hali evrensel Hukuktan... 

Barışın egemen olduğu çoğulcu, çok renkli, çok sesli bir Türkiye'den, demokrasi ve özgürlükten yana taraf olduğumuzu paylaşıyoruz... 

Saygılarımızla, 

TTD MYK

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır