10 Temmuz 2016

Diş teknisyenleri dikkat: Mesleki akciğer hastalığına yakalanabilirsiniz!

 Pek çok meslek grubu, solunumla alınan kimyasal ve tozlara bağlı olarak akciğer hastalıkları gelişimi için risk oluşturmaktadır. Bunlardan biri olan diş laboratuarı teknisyenliği, eksik dişlerin tamamlanması için uygun protez ve tamamlayıcı malzemeleri üreten önemli bir meslek grubudur ancak işlem esnasında, kullanılan silika veya krom, kobalt, molibden gibi ağır metaller ya da akrilik reçine gibi karmaşık içerikli toz karışımlarına maruz kalınmaktadır. Bu maruziyete bağlı kişiler, akciğer sertleşmesi ile karakterize “diş teknisyenliği pnömokonyozu” başta olmak üzere, kronik bronşit, akciğer kanseri ve astım gibi bir dizi akciğer hastalığı için risk grubunu oluşturmaktadır. Hastalık çoğunlukla ileri döneme kadar herhangi bir şikayete neden olmadan akciğerde oluşan çok sayıda küçük nodüller ile karakterizedir.

Diş teknisyeni pnömokonyozunun ortaya çıkması maruziyet süresi ve yoğunluğu ile doğrudan ilişkilidir. Maruziyet süresinin uzun olması ile birlikte çalışılan ortamın havalandırma koşullarının yetersiz olması, hastalık riskini belirgin şekilde arttırır. Diş teknisyenlerinin bu hastalıklardan korunmasını sağlamak için inorganik toz ve ağır metallerin potansiyel riskleri konusunda bilgilendirilmesi, uygun çalışma ortamlarının sağlanması ve endüstriel hijyen gereklidir. Erken tanı ile maruziyetin önlenmesi ise hastalığın uzun dönemli sonuçları üzerine son derece etkilidir.

Mesleğiniz, hastalığınız olmasın.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır