22 Haziran 2016

AKCİĞER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ

Bilgisayarlı tomografi (BT) günümüz tıbbında, akciğer hastalıklarının görüntülenmesinde çok önemli bir tanı yöntemidir. Ancak tetkikin radyasyon maruziyeti ve buna bağlı artmış kanser riskini de beraberinde getirmesi, bazı endişelere de neden olmaktadır. Bugün için dünyada tüm kanserlerin % 1-2’sinin radyolojik tetkiklere bağlı olabileceği tahmin edilmektedir. Aslında günlük yaşamda, saç kurutma makinelerinden cep telefonu ve bilgisayarlara kadar pek çok kaynaktan radyasyon alınabilmektedir. Ancak bunlara bağlı etkiler genellikle nispeten düşük düzeylerde kalmaktadır.

Radyasyon ölçümlerinde sıklıkla kullanılan birim Milisivert-mSv olarak adlandırılır. Örneğin tek yön çekilen bir akciğer grafisi ile maruz kalınan radyasyon dozu (0.02 mSv), 6 saatlik bir uçak yolculuğunda maruz kalınan radyasyonun (0.04 mSv) yarısı kadardır. Buna karşın akciğer tomografisi’nde bu doz 5-7 mSv düzeyindedir. Her ne kadar yapılan çalışmalarda kanser riskinin arttığı eşik bir radyasyon düzeyi net olarak bilinmese de, genel olarak kanser riski ile radyasyon dozunun arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu bildirilmektedir. Akciğer tomografisi’nin beraberinde getirdiği ayrı bir risk ise, tiroid ve meme dokusuna radyasyon maruziyetidir. BT incelemeleri sırasında bireyi radyasyondan korumak için çeşitli önlemler alınabiliyor olmakla birlikte, gereksiz çekilen tomografi’ler kişinin fazladan radyasyon almasına neden olabilir. Bu nedenle, yılda 2’den fazla tomografi çektirmekten, mutlak tıbbi gereklilik durumları dışında kaçınmak ve tıbbi gereklilik durumları konusunda bir Göğüs Hastalıkları Uzmanından bilgi almak gereklidir. 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır