4 Haziran 2016

Grip platformu

T.C. Sağlık Bakanlığının 28 Şubat 2011 tarih ve 7809 sayılı yazısı ile resmi çalışmalarına başlayan, toplum genelinde grip konusundaki bilincin arttırılması, doğru bilgilendirilmenin yapılması ve korunma yollarının yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen ve Türk Toraks Derneği'nin de resmi katılımcılarından biri olduğu "GRİP PLATFORMU"nca yayınlanan verilere ve "Grip Bülteni"ne ''https://www.gripplatformu.com/ '' bağlantısından ulaşılabilirsiniz. 

Grip platformu, yukarda belirtilen hedeflere ulaşmak için, çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesini, yazılı ve görsel materyal hazırlanmasını, grip ve grip aşıları konularında mevcut durumun saptanması için bir dizi anket çalışması yapılmasını ve nihayet grip ile ilgili çeşitli bilimsel projelerin hazırlanmasını ve desteklenmesini amaçlamaktadır. 

Türk Toraks Derneği Solunum İnfeksiyonları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır