29 Mayıs 2016

Akciğer sertleşmesinde tedavinin işe yaradığı nasıl anlaşılır?

Akciğer sertleşmesine yol açan 150 kadar hastalık mevcuttur. Bunların bazıları tedaviye çok iyi yanıt verirken bazılarında tedavi ile sonuç almak çok zordur. Bu hastalık grubunda tedavinin en zor olduğu hastalıkların başında IPF diye kısaltabileceğimiz "idiopatik pulmoner fibroz" hastalığı gelir. Son yıllarda bu hastalık için işe yaradığı gösterilen 2 yeni ilaç kullanıma girmiştir. Bunun dışındaki akciğer sertleşmesine yol açan diğer hastalıklarda ise çoğunlukla kortizon tedavisi kullanılır. Kortizon tedavisinin işe yaramadığı, ya da yan etkileri sebebiyle kortizon kullanamadığımız durumlarda buna alternatif immunsupresif ilaçlar denenir. 

Unutulmaması gereken en önemli konu, akciğer sertleşmesinde hastalığı tamamen ortadan kaldırmak, hatta geriletmek çok mümkün değildir. Akciğerlerin sertleşen kısımlarının geri dönüşünü sağlayan bir tedavi günümüzde mevcut değildir. Başlanan tedavinin amacı, hastalığı ilerlemesini durdurmak, hatta sadece yavaşlatmaktır. Ancak bazı hastalarda iltihaplı olan daha sertleşme gerçekleşmemiş alanların tedavisi ile bir miktar düzelme de görülebilir.

Başlanan bu tedavilerin işe yaradığını hekim nasıl değerlendirir? Bunun için tedavi başlanmadan önce hastanın ayrıntılı solunum fonksiyon testleri (spirometri, difüzyon kapasitesi, akciğer volümleri), 6 dakika yürüme testi yapılmalıdır. Ayrıntılı kan biyokimyası değerlendirilmelidir. Hastanın başlangıçtaki nefes darlığının derecesi de kaydedilir. Tedavi başlandıktan sonra bu testlerden özelikle solunum fonksiyon testleri ve yürüme testi tekrar edilir. Kan biyokimyasında başlangıçta anormal olan değerler varsa onların da kontrolü yapılır. Nefes darlığı tekrar derecelendirilir. Bu yeni değerlendirmede ilaç başlangıcına göre belirgin bir düzelme varsa tedavi başarılı kabul edilir. Ancak daha önce belirtildiği gibi çoğu hastada hastalığın ilerlememesi yeterlidir. 

Akciğer sertleşmesine yol açan hastalıklarda başlanan tedaviye yanıtı değerlendirebilmek için en az 2-3 aylık süreye ihtiyaç vardır. Bundan önce yapılacak değerlendirmeler yanıltıcı olabilir. 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır