27 Mayıs 2016

Akciğer kanserinde immunoterapi ve aşı tedavisi

Akciğer kanserinin %90 nedeni sigara içimiyle ilişkilidir. Tekrarlayan sigara içimi DNA üzerinde genetik değişikliklere (mutasyon) neden olarak, sonuçta anormal ve durdurulamayan hücre bölünmeleriyle kanser hücrelerinin oluşumuna ve çoğalmasına neden olmaktadır.

Akciğer kanserlerinin tedavisinde hastalığın yaygınlığına göre cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerinden biri veya birkaç tanesi uygulanabilmektedir. En iyi tedavi ile hastalarda 5 yıllık genel sağkalım oranları hala ne yazık ki %17’lerdedir. Bu amansız hastalık için dünyada ve ülkemizde ümit verici çalışmalar hız kazanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi hastalarda oluşan hedeflenebilir genetik değişikliklerin artık daha fazla hasta grubunda tespit edilebilmesine olanak sağlamıştır.

Gençlerde, sigara içmeyenlerde, kadın hastalarda, Asya’lı ve akciğer adenokanser alt tipinde bu genetik değişiklikler diğer hastalara göre daha fazla tespit edilmektedir (%20-25). Bu özelliklere sahip hasta grubunda daha sık görülen bazı mutasyonlar (EGFR, ALK, ROS/RET gibi) için özel geliştirilen birçok yeni hedefe yönelik ilaçlar (erlotinib, gefitinib, afatinib, crizotinib) hastaların hastalıksız sağkalım ve genel yaşam sürelerinde belirgin artışlar sağlanmistir.

Akciğer kanserli hastalar için geleneksel tedavi yöntemlerinden farklı yeni ümit verici bir gelişme ise immünoterapi denilen içimizde büyüyen kanser hücresinin kendi immün sistem hücrelerimiz (lenfositler) tarafından yabancı olarak algılamasına yardımcı olarak tümörün yapmış olduğu immün sistem baskılanmasını engelleyen yaklaşımlardır. Lenfositler ve tümör hücreleri arasındaki bu etkileşimi kullanan anti-CTLA-4 monoklonal antikor ile PD-1/ PDL-1 antikorları ile yapılan çalışmalarda ileri evre hastalar için ümit verici sonuçlar elde edilmiştir. Tümör ilişkili antijenlere karşı vücudun immün sistemini kullanıma hazır hale getiren bazı aşı çalışmaları da mevcuttur. Bu aşılar arasında halen klinik çalışmaları devam eden MAGE-A3 ve CimaVax-EGF isimli aşılar ile oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bireyselleştirilmiş tedaviler arasında özellikle immünoterapi seçeneği ile birlikte kullanıldığında aşı etkinliklerinin daha da artması beklenmektedir.

TTD Akciğer ve Plevra Maligniteler Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır