22 Mayıs 2016

2 dakika yetmez !

Ülkemizde her branşta olduğu gibi Göğüs hastalıkları alanında da hasta muayenesi için randevu sistemi ile belirlenen süreler çok azalmıştır. Otomatik randevu sistemi ile ayarlanan ve çoğu hastanede 2 dakikaya kadar düşen muayene süreleri, hasta hekim arasındaki iletişimi bozan, hekimleri stres altında bırakan, teşhis ve tedavide hatalara yol açan, gereksiz tetkik ve tedavilere sebep olan bir uygulama olarak karşımızda durmaktadır.

Türk Toraks Derneği, ülkemiz şartlarında bir göğüs hastalıkları hastasına muayene için ayırılması gereken süreyi hesaplamak için araştırma gerçekleştirmiştir. 

  • Araştırmaya 49 araştırmacı katılmıştır. 7 araştırmacı devlet hastanesinden, 16 araştırmacı eğitim araştırma hastanesinden, 26 araştırmacı ise üniversite hastanesinden çalışmaya dahil olmuştur. Araştırmacılardan hastaları herhangi bir zaman sınırlaması olmadan ideale yakın şekilde ama mevcut şartlarda muayene etmeleri istenmiştir. 
  • Araştırmada 1680 hasta muayenesi değerlendirilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 52 ± 17  ve %51.4'ü kadındır. Ortalama ideal muayene süresi 20.4 ± 9.6 dakika olarak bulunmuştur.
  • Muayenenin aşamalarına bakıldığında "Anamnez alınması" nın ortalama 5.0 ± 3.6 dakika, "Fizik muayene" yapılmasının 2.8 ± 1.3 dakika, "Tetkik isteme ve bunların hastaya tarif edilmesi işlemi" nin 1.9 ± 1.5 dakika, "Medulla sistemine bilgi girişi" nin 2.5 ± 2.0 dakika, "Çıkan tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi" nin 3.5 ± 3.1 dakika, "E-reçete yazılmasının" 1.5 ± 1.0 dakika, "Tedavi ile ilgili bilgi verilmesi" aşamasının 2.3 ± 1.8 dakika, "Takip protokolu konusunda bilgi verilme" aşamasının 1.6 ± 1.3 dakika ve "Hastanın ek sorularının cevaplanması" nın 1.6 ± 1.4 dakika aldığı saptanmıştır.

Hastaya e-reçete yazılması ile hastaya tedavisi konusunda bilgi verilmesinin ortalama 4 dakika aldığı düşünülürse, ülkemizde çoğu zaman 2 dakikalara düşen muayene sürelerinin gerçeklerle bağdaşmadığı görülmektedir. Hastaların teşhisinin doğru konulması, tedavisinin doğru düzenlenebilmesi için muayene süresi 20 dakikanın altında olmamalıdır. Çok daha komplike hastaların başvurduğu üniversite hastanelerinde ise bu süre 25 dakikadır.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır