18 Mayıs 2016

OBEZİTE ve ASTIM

Türk Toraks Derneği tarafından Türkiye’de astım hastalarının klinik özelliklerini belirlemek amacıyla ülkemizdeki 14 farklı merkezden 1400 astım hastasının katılımı ile bu çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 44 ve cinsiyet olarak da % 75’i kadındı. Tüm katılımcıların %36’sı şişman (obez), hastalık süresi ortalama 9 yıl, hastalık ağırlığı açısından büyük çoğunluğu hafif-orta ağırlıkta idi.

Araştırmanın sonucunda hastalığın başlangıç yaşı 40'ın üzerinde olan astımlı hastaların (geç başlangıçlı astım) vücut kitle indeksinin daha yüksek yani daha şişmandı. Nefes testi (Solunum fonksiyon testi) incelemelerinde, normal veya normale yakın hastaların büyük çoğu normal kiloda ve allerjik hastalık özelliklerine sahip bireylerdi. Hastalık takibinde astımı kontrol altında olmayan yani sık yakınması olan, hastaneye ve acile atakla başvuran hastalar ağır astım özelliği taşıyordu.

Sonuç olarak obezite ile astımın ilişkisinin önemli olduğu, kilosu fazla olan kişilerde ortaya çıkan astımın normal kilodakilerden farklı seyrettiği görüldü. Kilosu fazla olanlarda astım daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor ve daha zor kontrol altına alınıyordu. Ayrıca allerjiyle ilişkili olma ihtimali de daha düşüktü.

Türk Toraks Derneği Astım&Allerji Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır