9 Nisan 2016

Saman nezlesi

Saman nezlesi en sık olarak 8 ile 20 yaş arasında başlar, 40 yaşından sonra başlaması çok ender bir durumdur. Ülkemizde ve Avrupa'da en sık allerji yaratan polen grubu, çimen polenleridir. Saman nezlesi olmak sinüzit, astım ve gıda alerjisi gibi durumlar için risk faktörüdür. Ayrıca bu kişiler, hastalıkları tedavi edilmezse koku ve tad alma duyularını da kaybedebilirler. Koku ve tad duyuları olmayan kişiler, zehirli gaz ve gıda zehirlenmelerinden kolayca etkilenmektedir.

Ağaç polenleri ilkbaharda bir ay, çimen polenleri ilkbahardan yaz sonuna kadar ve yabani çalı polenleri ise genellikle yaz/sonbahar döneminde allerjik rahatsızlık yaratabilir. Eviçindeki saksı çiçeklerine karşı allerji teorik olarak görülebilirse, pratikte pek karşılaşılmamaktadır. Bunlar daha ziyade çiçekçilikle uğraşan kişilerde mesleki allerji yaratabilir (Örneğin Benjamin allerjisi).

Polenler aracılığıyla çoğalan bitkilerin, zamanı geldiğinde polen keseleri neredeyse patlarcasına açılır ve keseler içindeki milyonlarca polen dış ortama saçılır. Yıllık ve günlük ritm, türden türe değişiklik gösterir, hava koşullarından etkilenmesine rağmen her gün belirli bir sayıda polen doğaya bırakılır. Hava basıncında ve ısısındaki artış polen yapımını arttıran önemli nedenlerdir. Polenler belli bölgelerde sınırlı bir dağılım gösterirler ama lokal olarak veya örneğin burun düzeyinde son derecede yüksek sayılara ulaşabilirler. Orta Avrupa'da yapılan araştırmalar (kuvvetle muhtemel bizim koşullarımıza da uygun) çiçek açan bir tarlada bir mevsim boyunca hektar başına yaklaşık en az 200 kg polen tesbit etmiştir. Deniz düzeyinden yükseldikçe saçılan polen sayısı azalmaktadır. Sıcak, kuru havalar ve rüzgarda polenlerin yayılması kolaydır. Buna karşın yağmurlu havalarda polenler yere ineceğinden havadaki polen sayısı azalmakta ve hastalar kendini daha iyi hissetmektedir. Ancak bitkiler yağmur sonrası, havadaki polenlerini kısa sürede yine arttırarak durumu eskiye döndürür.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır