7 Nisan 2016

Sara nöbetleri uykuda ortaya çıkabilir mi?

Epilepsi, beyinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı elektriksel aktivite göstermesi sonucunda, tekrar eden nöbetler yaşanmasına neden olan bir hastalıktır. Halk arasında sara hastalığı olarak bilinir. Nöbetler sırasında,  anormal elektriksel aktivite gösteren sinir hücresinin beyinde yerleştiği bölgeye göre bir veya daha fazla organda bazen de tüm vücutta kasılmalar olur. Beyindeki duyu bölgeleri etkilendiğinde ise vücudun belli bir kısmında uyuşmalar, cisimleri olduğundan farklı görme, farklı kokular hissetme gibi belirtilere neden olabilir. Geçici bilinç değişiklikleri, halisünasyonlar ve davranış bozuklukları gelişebilir.

Epilepsi ve uyku arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Epilepsi uyku yapısı ve kalitesini bozabilir. Epilepsili hastalarda uykuya dalma zorluğu, uykuya daldıktan sonra sık uyanma ve gün içinde aşırı uykululuk, yorgunluk ve dikkat eksikliği sık karşılaşılan şikâyetlerdir.

Diğer yandan, hızlı göz hareketi olmayan (non-REM) evrelerinde daha sık olmak üzere, uykuda epilepsi nöbetlerine yatkınlık artar. Özellikle, frontal lob nöbetleri (yaklaşık üçte biri) uyku sırasında gelişmektedir. Uykuda epilepsi nöbetleri diş gıcırdatma, uykuda konuşma, inleme, uyurgezerlik gibi diğer uyku bozuklukları ile karışabilir. Bu durum epilepsi tanı ve tedavisinin gecikmesine neden olur.

Uykuda epilepsi atağını saptamak ve diğer uyku bozukluklarından ayırt etmek için Video EEG çekimlerinin yapılması gerekir. Bu yöntemde tüm gece boyunca beyin dalgaları kaydedilirken eş zamanlı olarak hastanın uykudaki hareket ve davranışları kameraya çekilir. Uyku sırasında yaşanan olaylara anormal beyin dalgaları eşlik ediyorsa epilepsi tanısı konulur.

Sonuçta, epilepsi uyku bozukluğu şeklinde kendini gösterebilir. Uykuda epilepsinin zamanında fark edilmesi ve diğer uyku bozukluklarından ayırt edilmesi hayati önem taşır. Epilepsi tedavisi ne kadar erken başlanırsa, iyileşme şansı da o kadar yüksek olur.  

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır