25 Mart 2016

İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık

Tüberküloz (Verem) insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Almanya’da bulunan ve M.Ö. 8000 yılına dek uzanan tarih öncesine ait insan iskelet kalıntılarında hastalık izine rastlanmıştır. Tüberküloza neden olan mikrop ise 24 Mart 1882 yılında Robert Koch tarafından bulunmuştur. Bu nedenle her yıl 24 Mart “Dünya Tüberküloz Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında tüm dünyada 9,6 milyon yeni tüberküloz hastasının ortaya çıktığını bildirmiştir. Tüberküloz hastalarının dünya genelinde dağılımına bakıldığında az gelişmiş fakir ülkelerde ve HIV infeksiyonunun yaygın olduğu bölgelerde daha sık olduğu görülmektedir. Yine 2014 yılında, 140 bini çocuk olmak üzere dünyada 1,5 milyon insan tüberküloz nedeni ile ölmüştür.

Ülkemizdeki duruma bakacak olursak; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre 2014 yılında yeni tanı konulan hasta sayısı 13.378 ve olgu hızı yüz bin nüfusta 17.2’dir. Tüberküloz hasta sayıları yıllar içinde azalmaktadır. Tedavisi daha zor olan çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorun teşkil etmektedir. 2014 yılında Türkiye’de 253 ÇİD-TB hastasına tanı konulmuştur.

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır