21 Mart 2016

İyi bir uyku, ulaşılabilir bir rüyadır

2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır. Böylece sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere tüm uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanır. Bu yıl da 18 Mart 2016 tarihinde "İyi bir uyku, ulaşılabilir bir rüyadır" sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Ülkemizde akciğer sağlığını geliştirmeyi amaçlayan Türk Toraks Derneği, uyanıkken olan solunum sorunları kadar uykudaki solunum sorunlarıyla da ilgilenmektedir. Bu amaçla oluşturulan Uyku Bozuklukları Çalışma Grubumuz, hekimlerin uyku hastalıkları konusundaki eğitiminde öncü rol üstlenmiş, hastaların eğitilmesi konusunda da rol almıştır. 

Uyku bozuklukları konusundaki farkındalığın yeterli olmaması nedeniyle, tanı koyma ve tedaviye başlamada belirgin gecikmeler olmaktadır. Bu nedenle, Dünya Uyku Günü’nde "İyi Bir Uyku, Ulaşılabilir Bir Rüyadır" sloganıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyku hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak ve halkı bilinçlendirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla 18 Mart 2016 tarihinde hastaları bilgilendirme toplantıları yapılmış, Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış halk bilgilendirme kitapçıkları dağıtılarak ve basına açıklamalar yapılmıştır. 

Uykunuzun kıymetini bilin...

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır