18 Mart 2016

İPF' de pulmoner rehabilitasyon neden uygulanır?

İdiopatik pulmoner fibrozis (İPF), nedeni bilinmeyen, ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir akciğer hastalığıdır. Genellikle 50 yaş üzerinde erkeklerde görülür. Belirtileri, diğer solunum hastalıklarıyla benzerlik gösterir. Kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılık en sık belirtileridir.

Hastalığın ileri dönemlerinde günlük yaşamını sürdürmek için gerekli faaliyetlerde bile nefes darlığı yaşanabilir. Yeterli oksijen alabilme çabası solunum kaslarını aşırı yorarak kişiyi halsiz ve güçsüz bırakır. Uzun süren solunum sıkıntısı hastanın günlük aktivitesini azaltarak egzersiz kapasitesini düşürmekte ve günlük yaşamında bağımlılık yaratmaktadır.

Tedavi seçenekleri kısıtlı olan bu hastalıkta temel amaç hastanın nefes darlığı hissini azaltmak ve fonksiyonlarını iyileştirmektir. Bu amaçla uygulanan ilaç dışı tedavi programlarına akciğer rehabilitasyonu denir. Akciğer rehabilitasyon uygulamaları ile kronik olarak solunum sıkıntısı olan hastaların günlük yaşantıları içerisinde hareketlilik düzeylerini artırmak, aktif solunum teknikleri ve solunum egzersizler ile etkili solumayı ve öksürmeyi öğretmek, solunum yetmezliği ataklarını ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak amaçlanır.

İnterstisyel fibrozisde sıklıkla kilo kaybı, kas kutlesinde kayıp ve kondüsyonsuzluk ortaya çıkmaktadır. İnterstisyel fibrozisdeki akciğer rehabilitasyon programının içeriğinde; üst ve alt uzuv kaslarını güçlendirici egzersiz eğitimi, solunum kas eğitimi, günlük yaşam aktivitelerinde enerji koruma yöntemlerinin eğitimi, oksijen gereksiniminin belirlenerek destek sağlanması, beslenmenin değerlendirilmesi, kilo ve kas kaybının önlenmesi, eğitim toplantıları ve psikososyal destek ve yaşamın sonu konusunda bilgilendirme olmalıdır. 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır