3 Mart 2016

Çocuklarda verem hangi sıklıkta görülür?

Tüberküloz tüm dünyada her 100.000 insan arasında 120 kişide, ülkemizde ise her 100.000’de yaklaşık 23-25 kişide görülmektedir.

Tüm dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve 2 milyon insan ne yazık ki bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde yılda 15.000 civarında hastada görülmekte bunların da yaklaşık 1500-2000 tanesini çocuklar oluşturmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar içerisinde azalmaya devam etmektedir.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır