2 Mart 2016

Sağlık ve çevre birbirinden ayrılamaz

Türk Toraks Derneği,  2015 yılında  Hava Kirliliği Görev Grubu’nu  kurarak çevrenin akciğer sağlığına etkileri konusunda çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmeye başlamıştır.  Bu amaçla “Sağlık ve Çevre Birliği" (Health and Environment Alliance-HEAL)’ e destek veren kuruluşlar listesine girmiştir.

HEAL;

  • Hava ve su kalitesi
  • Tehlikeli kimyasal maddeler
  • İklim değişikliği
  • Elektromanyetik alanlar
  • Çevresel adaletsizlik ve sosyal eşitsizlikler
  • Cıva
  • Gürültü kirliliği
  • Nanoteknoloji
  • Tarım ilaçları ve biyositler gibi çevresel etkenlerin sağlığa etkisi üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 

Türk Toraks Derneği 'nin destekçi olarak yer aldığı 2015 HEAL raporlarını ve ilgili linkleri sizlerle paylaşıyoruz.

 

HEAL tanıtım broşürü (Ocak 2015, TR): https://www.env-health.org/IMG/pdf/7._heal_leaflet-tr.pdf

Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık – Gerçekler, Veriler ve Öneriler (Bilgi Notu, Şubat 2015) (TR): https://env-health.org/IMG/pdf/150220_factsheet_air_and_health_turkey_tr_final.pdf

Ödenmeyen Sağlık Faturası – Türkiye’de Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor (Rapor, Temmuz 2015, TR): https://env-health.org/IMG/pdf/03072015_heal_odenmeyensaglikfaturasi_tr_2015_final.pdf

İletişim Kiti - Iskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık (Rapor ve Rehber, Şubat 2016, TR): https://env-health.org/IMG/pdf/heal_tr_iskenderunkorfezi_iletisimkiti_sub2016_final.pdf

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır