26 Şubat 2016

Akciğer sertleşmesinde nasıl teşhis konulur?

200 den fazla benzer hastalık arasında doğru teşhisin konulabilmesi için bu konuda tecrübeli bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına erken dönemde ulaşmak çok önemlidir. Bu hastalarının yarısından fazlasına başlangıçta yanlış tanı konulduğu görülmüştür. 

Şüphelenilen hastalıklarda akciğer tomografisi ile değerlendirme önemlidir. Bazı hastalarda sadece tomografideki özelliklere bakılarak teşhis konulabilir. Ancak tomografinin yeterli olmadığı hastalarda tanı akciğer biyopsisi ile konulur. Solunum fonksiyon testleri ve yürüme testi hastalığın ağırlığını değelrendirmekte işe yarar. 

Akciğer fibrozisinin var olup olmadığını anlamak amacıyla bir takım tanısal testler ve değerlendirmeler yapılır. Fibroz varlığı veya yokluğunun yanısıra, eğer varsa ne tipte olduğunu saptamak için birden fazla test gerekebilir. Ayrıca, fibrotik akciğer hastalığının bilinen nedenlerinin dışlanması için dikkatli bir tıbbi öykü ve fizik muayene gerekecek ve eşlik eden hastalıklar, ilaç kullanımı, çevresel ajanlara maruz kalmalar ve aile öyküsü üzerine odaklanılacaktır. 

Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Romatoloji ve Patoloji uzmanları dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarından birden çok sayıda doktor tanı konulmasına yardımcı olabilir. Ekibin akciğer fibrozisi alanında deneyimli uzman kişilerden oluşması, konulan tanının doğruluk derecesini arttırır. Hastaların ilk başvuruyu yaptığı doktor tarafından, bulunduğu bölgede ya da yakın bir ilde - genellikle Üniversite Hastanelerinde ya da Eğitim Hastanelerinde - konuyla ilgili özellikle Göğüs Hastalıkları uzmanı bulunan merkezlere yönlendirilmeleri önemlidir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır