15 Şubat 2016

Zatürre nasıl teşhis ve tedavi edilir?

Doktorun muayenesi en önemli tanı yöntemidir. Hiçbir tetkik, doktor muayenesinin yerini alamaz.

Akciğer grafisi, kan ve gerekirse balgam tetkikleri tanıya yardımcıdır. Öksürük, balgam, ateş, göğsün yan tarafında bıçak saplanır tarzda ağrı en sık belirtilerdir. Ama bu bulguların hepsi her hastada olmayabilir. Bazı zatürrelerde bu belirtilerin yanında baş ağrısı, kas ağrısı, ishal gibi şikayetler de eklenebilir.

Tecrübeli bir doktor, tetkik sonuçlarını beklemeden gereken tedaviye başlayabilir. Toplum içinde yaşayan kişilerin zatürresi daha kolay tedavi edilir. Ancak hastanede yatarken ortaya çıkan zatürrelerin etkenleri ve derecesi farklıdır, daha zor tedavi edilirler. Çünkü hastanelerin içindeki mikroplu ortam toplumdan farklıdır.

Zatürre esasen antibiotiklerle tedavi edilir. Zatürre tedavisinde en önemli aşama uygun antibiyotiğin erken dönemde başlanmasıdır. Hangi hastanın hastaneye yatırılacağına hastanın şikayetlerine, laboratuar bulgularına bakarak göğüs hastalıkları uzmanı karar verecektir.

Sadece toplumdan edinilmiş zatürrenin küresel ekonomiye maliyetinin 17 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek hastalık yükü ve gelişmiş ülkelerdeki nispeten düşük hastalık farkındalığını arttırmak için, 12 Kasım günü, Dünya Zatürre Günü ilan edilmiştir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır