13 Şubat 2016

Hava kirliliği çok önemli bir halk sağlığı sorunudur

Hava kirliliği çok önemli bir halk sağlığı sorunudur, ancak bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için, konunun bilimsel bir zeminde tartışılması zorunludur. 

Ülkemizde (tüm illerde olmamakla birlikte) partiküler maddeler (PM10 ve PM2,5), kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NO, NO2, NOx), ozon  (O3) ve karbon monoksit (CO) ölçümleri söz konusuyken; örneğin hidrokarbonlar (CH4 ve N-CH4) rutin olarak ölçülmemektedir. Bu büyük bir eksikliktir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonları  (www.havaizleme.gov.tr) verilerine göre, yalnızca SO2 ve PM10 tüm illerde ölçülmektedir. Diğer klasik hava kirleticilerinin ölçüldüğü il ve istasyon sayısı sınırlıdır.

Bir yerleşim alanında hava kirliliği değerlendirilirken yalnızca bir kirletici üzerinden tartışma yürütülemez. Tartışmanın tüm hava kirleticilerini içerecek biçimde yürütülmesi gerekir. Ülkemizle ilgili diğer bir sorun, ülkemizde kabul edilen sınır değerlerin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kalitesi rehberlerinde yer alan sınır değerlere göre çok yüksek olmasıdır.

SOve PM10 için sınır değerler

 

Hava kirleticisi

Sınır değer ortalama süresi

Türkiye sınır değeri (µg/m3)

Avrupa Birliği sınır değeri (µg/m3)

Dünya Sağlık Örgütü sınır değeri (µg/m3)

SO2

1 saat

470

350

24 saat

225

125

20

1 yıl

20

20

20

PM10

24 saat

90

50

50

1 yıl

56

40

20

Tabloda görüldüğü gibi, Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi rehberinde yayınlanan sınır değerler ile ülkemizde kabul edilen sınır değerler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Hava kirliliği tartışmalarında bir başka önemli sorun istasyonların yer seçimi ve sayısıdır. İstanbul örneğine bakılacak olursa; İstanbul’da ölçüm sonuçları açıklanan 19 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonların sayısının yeterliği ve yer seçimlerinin uygunluğu bir yana; İstanbul’da hava kirliliği hangi istasyon verileri baz alınarak tartışılacaktır?

 

Örneğin İstanbul Esenyurt’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Haber Bültenine göre 2015 yılının Ekim ayında PM10 24 Saatlik Limit Değer Aşım Sayısı bir ayda 14’tür. Bir başka deyişle ayın yarısında sınır değer aşılmıştır. Bu durumda İstanbul’da hava kirliliği olmadığı iddia edilebilir mi? Üstelik sınır değer aşımları için Dünya Sağlık Örgütü sınır değerleri kabul edilecek olursa, aşım sayısının çok daha fazla olabileceği öngörülebilir.

 

Ülkemizde her yıl hava kirliliğine bağlı olarak 29 000 kişi hayatını kaybetmektedir. Sorunun boyutunu, neler yapılabileceğini tartışabilmek için doğru bilimsel veriyle yola çıkmak gerekir.

Sn.Kayıhan Pala'nın yazısından alınmıştı (https://www.halkinsagligi.org/hava-kirliligi-icin-dso-sinir-degerleri-neden-kullanilmiyor-kayihan-pala/

 

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır