4 Şubat 2016

Kansere dikkat !

Bugün Dünya Kanser günü ve akciğer kanseri de tüm kanserler içinde en önemlisidir. Akciğer kanseri; akciğer dokularında bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Vücudumuzdaki herhangi bir kanser, hücrenin genetik materyalini taşıyan DNA’sının yapısındaki bir hata nedeniyle başlar. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler çevre dokulara ve akciğer dışındaki organlara yayılabilir (metastaz). 

Tütün sarma makinasının keşfinden sonra tütün ürünlerinin tüketimi giderek artış göstermiş ve sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak akciğer kanseri sıklığı da giderek artmıştır. GLOBOCAN verilerine göre son birkaç dekattır dünyadaki en sık kanser türü olan akciğer kanseri, 2012 yılında 1.8 milyon yeni vaka ile tüm yeni saptanan kanserlerin %12.9’unu oluşturmuştur.

Türkiye’nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi’nden alınan verilere göre akciğer kanseri erkelerde 100 binde 75, kadınlarda 100 binde 10 olup, yıllık beklenen yeni hasta sayısı yaklaşık 30 bindir.

Akciğer kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir ölüm nedenidir. Dünya genelinde ve Amerika’da hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olup, tüm kanser ölümlerinin kabaca 1/5’inden (%19.4) sorumludur. Bu sayı her yıl meme, kolon ve prostat kanserinden dolayı kaybedilen hasta sayısı toplamından daha yüksektir.

Türk Toraks Derneği, İmmüno-Onkoloji Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin katılımı ile "Akciğer Kanseri İşbirliği Platformu" kuruldu. Akciğer kanserinin dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumunu gözden geçirerek korunma, erken tanı ve etkili tedavi için yapılabilecekleri belirlemek amacıyla söz konusu derneklerin katkıları ile geliştirilen "Akciğer Kanseri Yol Haritası" tamamlandı. Her yönüyle bu ölümcül hastalığı önlemek amacıyla hazırlanan yol haritası, Dünya Kanser Günü öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır