17 Ağustos 2018

Çocuklarda "geçmeyen öksürük"

Geçmeyen (Kronik) öksürük çocukluk çağında çok sık görülen bir durumdur. Çocuklarda geçmeyen öksürük diyebilmemiz için öksürüğün verilen tedavilere rağmen 4 hafta (1 ay) dan daha uzun sureyle devam etmesi gereklidir. Çocuğun tedavi ile tamamen iyileşmesi, sonrasında öksürüğünün tekrarlaması durumuna ise tekrarlayan öksürük adı verilir. Çocukta sadece öksürük olabileceği gibi bazen de hırıltı, nefes darlığı ve balgamda eşlik edebilir.

Öksürük kuru ya da balgamlı olabilir. Çocuk öksürdüğünde balgam çıkartıyor ya da göğsünden ve boğazından balgam sesi –çatallı ses geliyorsa buna balgamlı- ıslak öksürük denir. Balgam sesi gelmeksizin olan öksürüğe ise kuru öksürük adı verilir.

Çocuklarda geçmeyen öksürük birçok nedene bağlı olarak görülebilir ve özellikle yaş gruplarına göre nedenler değişebilmektedir. Küçük süt çocuklarında astım benzeri durumlar, reflü, dirençli bronşit, doğumsal nedenler ve yabancı cisim aspirasyonları ön planda iken, çocuğun yaşı ilerledikçe astım, allerjik saman nezlesi, kronik sinüzit daha sık görülmektedir. Geçmeyen öksürük hiçbir organik nedene bağlı olmayabilir ve psikojenik olarak ta karşımıza çıkabilir. Tüberküloz (verem), kistik fibrozis, bronşektazi gibi durumlar daha nadir olmakla birlikte geçmeyen öksürüğe neden olabilirler.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır