5 Aralık 2015

Dünyanın ateşi yükseliyor :(

Çocuğunuzun ateşinin 2 derece arttığını düşünün... Kaygıyla derhal ateşi düşürmek üzere en yakın doktor hastane... ne bulursanız yardım ararsınız. Şimdi çocuklarımızın geleceği olan dünyamızın ateşi çıkıyor.  Dünyamız iklim değişikliği nedeniyle ısınmakta. Son 135 yılda 0.85 C ısındı ve önlem alınmazsa daha da artacak.

Dünyanın ateşini ne yükseltiyor?

Kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanılması karbondioksit gibi sera gazlarının atmosferde artmasına neden olmakta ve her yıl atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları katlanarak artmaktadır. Dünyanın ısısı yükselmektedir, ateşi çıkmaktadır.Isınma 2 C üzerine çıkarsa bir kısmını yaşamakta olduğumuz iklim felaketlerini daha da fazla yaşayacağız.
 

Paris COP21'de neyi görüşüyorlar?
Çevre örgütleri, tüm hükümet ve devletlerin başkanları, yetkilileri; acil serviste hastası ile uğraşan doktorlar gibi Paris COP21 toplantısında' dünyanın ateşini' masaya yatırmış, ısınmayı azaltıcı önlemleri tartışmaktalar. Aslında küresel ısınmaya sebep olan politik tercihlerin sorumluları ile mağdurların yani halklarının temsilcilerinin pazarlığı sürüyor. 

Paris COP21 den ne bekliyoruz?
Kömür kullanımı karbondioksit ürettiği gibi havamızı da kirletmektedir. COP21 Paris İklim Konferansından beklentimiz, karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına neden olacak kararların alınmasıdır. Bunun için başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması, tüm fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması,  enerji temininde doğa ile uyumlu sürdürülebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve hayata geçirilmesi gerekir.

2 C üzerinde ısınırsak, sadece iklim felaketleri yaşamayacağız.

  • Daha fazla akciğer kanseri olacağız,
  • Daha fazla KOAH olacağız,
  • Daha fazla astım olacağız,
  • Çocuklarımızın akciğerleri gelişemeyecek,
  • Daha fazla kalp krizi geçireceğiz,
  • Daha fazla kalp yetmezliği olacağız,
  • Daha fazla inme ve felç olacağız demektir.
  • Sevdiklerimizi erkenden kaybedeceğiz.
     

Türkiye’nin kömür politikası ve yapılması planlanan 80 yeni kömürlü termik santrali ile , maalesef küresel ısınmayı daha da artırarak,  hepimizin ve gelecek kuşakların sağlığını tehdit etmektedir. 

Türk Toraks Derneği Uyarıyor:
Türk Toraks Derneği, küresel ısınmanın her yönü ile toplumun ve yer küredeki tüm canlıların hayatını tehdit ettiğini düşünmektedir. Küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların kullanılması ve teşvikinin; akciğer, kalp damar sağlığını etkileyen sigara kadar zararlı ve tehlikeli olması nedeniyle hükümetimizi ve hükümetleri bu konuda acilen önlem almaya davet etmektedir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır