30 Kasım 2015

Akciğer naklinde dünya nerede, biz neredeyiz?

2014 yılına kadar dünyada 45 binin üzerinde akciğer nakli yapılmıştır. Tüm dünyada akciğer nakli yapan merkez sayısı 188'i bulmuştur. Buna karşılık ülkemizde akciğer dışındaki organ nakillerinde çok önemli gelişmeler mevcutken, akciğer nakline yeterince destek verilmemiştir.

Ülkemizde ilk defa 8 Ocak 1998 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Dr.Öztekin Oto ve arkadaşları tarafından 9 yaşındaki bir kız çocuğuna kalp ve akciğer birlikte nakil gerçekleştirilmiştir. Ancak bundan sonra akciğer nakli yapmaya başlayan başka merkezler olmasına karşın sonuçlar yüz güldürücü olmamış ve bu merkezlere yeterli teknik ve kadro desteği verilememiştir. Günümüzde ülke genelinde 7 merkezin akciğer nakli ruhsatı mevcuttur ve 2 merkezde aktif olarak akciğer nakli yapılmaktadır. Şimdiye kadar ülkemizde akciğer nakli yapılan hastaların sayısı 120 civarındadır.

Buna karşılık akciğer nakli için aday hasta sayısı çok daha fazladır. Bir çok ilerleyici akciğer hastalığında tedavi seçenekleri tüketildiğinde son çare akciğer naklidir. Daha önce ülkemizdeki hastaları da kabul eden bazı Avrupa ülkeleri son 3-4 yıldır ülkemizden hasta kabul etmeyi sonlandırmıştır.

Bu nedenle ülkemizde akciğer nakli yapan sınırlı sayıda merkeze, büyük özveriyle buralarda çalışan hekimlere destek verilmelidir. Ayrıca seçilmiş yeni merkezlerin kurulmasına katkıda bulunulmalıdır.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır