21 Kasım 2015

Akciğer kanserinde tedaviyi belirlemek için, evreleme yapılır

Akciğer kanserinde tümörün tipi, evresi ve hastanın performans durumu göz önünde bulundurularak tedavi planı yapılır. Tüm kanserler ve de akciğer kanseri, tedavisinin planlanması için evrelenmelidir. Erken evredeki hastalarda cerrahi tedavi en iyi sonucu veriyorken ileri evre hastalarda ise kemoterapi ve radyoterapi seçilecek tedavi yöntemleri olarak öne çıkar.

Akciğer kanserinin pek çok tipi olmasına karşın en sık gözüken dört tipi mevcuttur; Epidermoid kanser, adenokanser, küçük hücreli akciğer kanseri, büyük hücreli akciğer kanseri. Bu 4 tip içinde küçük hücreli akciğer kanseri davranış biçimiyle ve tedaviye verdiği yanıtla farklıdır. Diğer 3 tip ise birbirine benzer gidişlidir ve tedaviye yanıtları benzerdir. Bu sebeple bu 4 tip pratik olarak, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAC) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri KHDAC) olarak ikiye ayrılır.

Akciğer kanserinde evreleme kanserin bulunduğu bölgeyle sınırlı olup olmadığı, lenf nodlarına (havayolları kenarında lenfatik bezeler) veya diğer uzak organlara yayılıp yayılmadığı temeline dayanır.

KHDAK’de 4 evre vardır ve aşağıda belirtildiği şekilde belirlenir:

Evre 1: Tümör akciğerin sadece küçük bir bölümündedir ve herhangi bir lenf bezesine henüz yayılmamıştır.

Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezelerine yayılmıştır veya lenf bezlerine yayılmadan göğüs kafesi, diyafram, akciğer veya kalp etrafındaki zara atlamıştır.

Evre 3: Tümör iki akciğer arasındaki mediasten denilen boşluğa veya buradaki lenf bezelerine yayılmıştır veya akciğer zarı, göğüs kafesi veya diyafram tutulumu ile birlikte lenf bezi yayılımı göstermiştir.

Evre 4: Tümör uzak organlara veya diğer akciğere yayılmıştır veya akciğer zarları veya kalp zarları arasında sıvı toplanmasına neden olmuştur.

 

KHAK ise ‘’sınırlı hastalık’’ ve ‘’yaygın hastalık’’ şeklinde evrelendirilmiştir:

Sınırlı hastalık: Bu evrede kanser göğüs kafesinin sadece bir tarafında, akciğerin bir kısmında ve komşu lenf bezelerinde bulunur.

Yaygın hastalık: Bu evrede kanser akciğerin diğer yarısında veya vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır