11 Kasım 2015

Sarkoidoz kalıtsal bir hastalık olabilir mi?

Genetik faktörlerin etyolojide etkili olduğunu düşündüren başlıca bulgular ailesel sarkoidoz olgularının saptanmış olmasıdır. Ailesel sarkoidoz ilk kez 1923 yılında Martenstein tarafından Almanya’da iki kardeşte bildirilmiştir. Daha sonra tüm dünyada ailesel sarkoidoz vakaları saptanmıştır. Sarkoidoz ile ilgili yapılmış büyük bir araştırma olan ACCESS çalışmasında kardeşlerde ve ebeveynlerde bulunma olasılığı 5 kat fazla bulunmuştur. Bu bulgular genetik geçişe işaret etmektedir.

Genetik geçişi göstermek için yapılan çalışmalarda öncelikle doku uygunluk genleri (HLA) araştırılmıştır. HLA genleri ile ilgili çalışmalar 30 yıl önce HLA grup I ile başlamıştır. HLA-B8 akut sarkoidozla ilişkili bulunmuş ve diğer araştırmacılar tarafından da bu doğrulanmıştır. Daha sonra araştırmalar HLA grup II ye kaymıştır ancak son bir çalışmada Grunewald ve arkadaşları bu iki grubun birlikte hastalığın oluşumunda rol oynadıklarını saptamışlardır.

Ancak şimdiye kadar elde edilen bu bulgular hastalığın genetik bir bozukluğa bağlı olduğunu kesin olarak göstermemiştir ve halen sarkoidoz sebebi bilinmeyen bir hastalıktır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır