4 Kasım 2015

Sarkoidoz hastalığının sebebi çevresel bir faktör mü?

Sarkoidoz hemen her zaman akciğerleri etkileyen ama hastaların yaklaşık yarısında başka organları da etkileyebilen sistemik bir hastalıktır. İlk tanımlanmasının üzerinden yaklaşık 130 yıl geçmesine karşın sarkoidoz halen sebebi bilinmeyen bir hastalıktır. Deri, göz ve akciğerler gibi maruziyete açık organların sarkoidozda etkilenen başlıca organlar olması, çevresel ajanların hastalığın oluşumunda etkili olduğunu düşündürmüştür.

Uzun yıllardır bazı mesleklerle sarkoidoz arasında ilişki olduğuna dair bulgular saptanmıştır. 1965-1993 yılları arasında Amerikan donanmasında çalışanlarda hastalık daha sık saptanmıştır. İtfaiyeciler, ağaç işleri ile uğraşanlar, postane çalışanları, mekanikerler ve sağlık çalışanları da sarkoidoz hastalığının topluma göre daha yüksek bulunduğu diğer gruplardır. Bir çok meslekle sarkoidozun birlikteliğine dair bulgular olmasına karşın bu konuda şu ana kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olan ACCESS çalışmasında mesleki maruziyetin etkisini gösterecek kanıt bulunmamıştır. 

Ülkemizde Türk Toraks Derneği'nin yaptığı araştırmada 293 sarkoidoz olgusunun %50 si ev kadını ve %16 sı bir mesleki maruziyet düşündürmeyen ofis çalışanı, öğretmen veya öğrenciden oluşmaktadır. Bu bulgular sarkoidozun oluşumunda mesleki maruziyetin etkili olmadığını düşündürmektedir. Önceden bazı meslek gruplarında sarkoidozla birlikteliğin saptanmasının sebebi muhtemelen, bu meslek gruplarının radyolojik olarak daha fazla taranması olabilir.

Sarkoidoz hastalarının bazı mevsimlerde daha sık görülüyor olması da çevresel ajanların varlığına delil olarak kabul edilebilir. Genellikle sarkoidoz vakaları kış ve erken ilkbahar döneminde kümelenmiştir. Sarkoidozun insidensinin coğrafi dağılım göstermesi de çevresel ajanın varlığını düşündürür. Dünyadaki dağılım ekvatordan uzaklaştıkça daha fazla karşılaşıldığı yönündedir. Avrupa’ da kuzey ülkelerinde daha yüksek oranda görülür.    

Bu bulgular beraber değerlendirildiğinde mesleki maruziyet değil ama mevsimlerle ve yaşadığı coğrafyayla etkilenen çevresel bir ajanın sakroidoza yol açma, ya da oluşumuna katkıda bulunma ihtimali vardır. Ancak günümüzde halen kesin bir çevresel ajan tanımlanamamıştır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır