1 Kasım 2015

Akciğer sertleşmesinde yeni tedaviler ne kadar işe yarıyor?

Akciğer sertleşmesi diye tanımlayabileceğimiz interstisyel akciğer hastalıkları aslında 150 kadar hastalığın olduğu bir gruptur. Bu hastalıkların bir kısmı hastanın çalıştığı ortamda bir takım toz veya gazlara maruz kalmakla ortaya çıkar. Kömür işçisi pnömokonyozu, çiftçi akciğeri gibi hastalıklar bunlara örnektir. Bir kısmı bütün vücudu etkeleyebilen kollajenoz dediğimiz hastalıkların akciğeri de etkilemesiyle görülür. Buna örnek hastalıklar olarak romatoid artrit, skleroderma verilebilir.

Bir grup hastalığın da sebebi bilinmemektedir. Bunlardan en sık görüleni sarkoidozdur. Ama sarkoidoz %60-70 olasılıkla kendi kendine gerileyen bir hastalıktır. Buna karşılık bu grup hastalıklardan idiopatik pulmoner fibroz dediğimiz hastalık ise kötü gidişlidir. Hem sebebi hem de tedavisi bilinmemektedir.

Buna karşılık son 5 yılda idiopatik pulmoner fibroz tedavisinde iki ilaç dünyada kullanıma girmiştir. Yapılan araştırmalarda pirfenidon ve nintedanib isimli bu ilaçların hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı görülmüştür. Ancak bu ilaçlar hem hastalığı ortadan kaldrmamakta hem de hafif ve orta düzeydeki hastalarda işe yaramaktadır. Ağır hastalarda bu etkisi görülmemiştir.

Sonuç olarak idiopatik pulmoner fibroz konusunda umut verici gelişmeler olsa bile, şimdilik elde edilenler hastalığın tedavi edilmesi için yeterli değildir. Halen bu hastalar için hastalık ilerlediğinde yapılacak tek tedavi seçeneği akciğer nakli olarak kalmıştır.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır