31 Ekim 2015

KOAH için bir umut mu? HACİM AZALTICI GİRİŞİMLER

KOAH' ta sigaranın verdiği zararla bronşlarda iltihaplanma ve akciğerin nefes almaya yarayan ünitesi olan hava keseciklerinin (alveol) duvarlarında parçalanma meydana gelir. Bunun sonucunda hastalarda kronik bronşit ve amfizem ortaya çıkar.

KOAH hastalarında nefes almaktan çok nefes vermekte problem vardır. Alınan hava daralmış bronşlardan dışarı çıkamaz. Bu hastanın nefes almasını çok zorlaştırır. Dışarıdan oksijenden zengin temiz havanın ciğerlerimize girebilmesi için öncelikle içerideki kirlenmiş havanın dışarı çıkması gereklidir. Daralmış bronşların arkasındaki genişlemiş ve amfizemli bu akciğer bölümleri hastanın nefes almasına katkıda bulunmak yerine, nefesini kötüleştirir.

İlerlemiş KOAH hastalarında, solunum fonksiyonları çok bozulduğunda gerekiyorsa oksijen tedavisi vermek ve nefes almasına yardımcı olacak noninvaziv mekanik ventilatörler kullanılır. Bunların da yetmediği durumlarda akciğer nakli dışında seçenek kalmaz.

Son 15-20 yıldır akciğerin amfizemli bölümlerinin cerrahi olarak çıkarılması veya bloke edilmesinin faydası olup olmayacağı araştırılmıştır. Bu bölümler çıkartılınca geri kalan daha sağlam akciğerler baskı altından çıkabilir ve hastalar daha rahat nefes alabilir diye umud edilmiştir. Cerrahi olarak bu bölümlerin çıkartılması seçilmiş olgularda bir miktar işe yarıyor gözükmesine karşın, ameliyatın riskleri yüksektir. Operasyona alınan hastaların %60'ında ciddi yan etkiler gelişmiş, %5-10'u kısa dönemde kaybedilmiştir.

Bu nedenle son yıllarda ameliyat yapmadan akciğerlerin amfizemli bölümlerinin bloke edilmesine yönelik bronkoskopla uygulanan yöntemler gündeme gelmiştir. Bu yöntemlerin amacı, amfizemli akciğerin bronşuna kadar ulaşıp orayı tıkayacak, hatta içerideki havayı boşaltacak cihazların yerleştirilmesidir. Bunun dışında amfizemli sahaların bronşunun içine akciğerin o bölümünü doldurarak hava giriş çıkışını bloke edecek maddeler verilmesi veya o bölümülerin sıcak hava ile kullanılmaz hale getirilmesi girişimleri de uygulanmıştır.

Ancak bu yöntemlerle yapılan araştırmalar, bunların etkinliğinin sınırlı olduğunu göstermiştir. Zatürre, kanama, akciğer zarında hava kaçağı gibi yan etkileri de olabilecek bu yöntemlere ihtiyatla yaklaşmak gerekir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır