18 Ekim 2015

Akciğer kanserinde radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi yüksek enerjili X ışınının kanserli hücrelerin yok edilmesi ve tümörün küçültülmesi için kullanılmasıdır. Erken evre akciğer kanseri hastalarında cerrahi tedavinin uygulanamadığı durumlarda tümörü tamamen ortadan kaldırmak için radyoterapi uygulanabilir. Ancak sonuçlar cerrahi tedavi kadar iyi değildir. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların bir bölümünde de nüks ihtimalini azaltmak için cerrahi sonrası tedaviye radyoterapi eklenebilir.

İleri evre akciğer kanserinde birçok bölgede görülen bası ve metastazlara bağlı şikayetlerin tedavisinde radyoterapiden yararlanılabilir. Bu evrede radyoterapi tedavi edici değil, şikayetleri gidericidir.

Akciğer kanseri hastalarının tiplerinden biri olan küçük hücreli akciğer kanserlerinde ise radyoterapi tümörün beyine yayılımının önlemek amacıyla da kullanılır. Bu "koruyucu beyin ışınlaması" olarak adlandırılır.

Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır