15 Ekim 2015

Akciğerde kanaması olan bir hasta nasıl tedavi edilir

Hemoptizi (balgamla kan tükürme) bazen fazla miktarda olup hastanın hayatını tehdit edebilir. Akciğerden fazla miktarda kanaması olan hastaların hayatını tehdit eden kanamanın miktarı değil, hastanın kendi kanıyla boğulmasıdır. 

Bu sebeple yapılması gereken ilk şey, kanayan akciğer bölümü biliniyorsa hastanın o tarafın üzerine yan yatırılmasıdır. Yani eğer sağ akciğerden kanadığı bilinen bir hasta söz konusuysa, hasta sağ tarafı altta kalacak şekilde yan yatırılmalıdır. Böylece kan yer çekimi ile sağ akciğerde kalır, yukarıda kalan sol akciğer hastanın nefes almasını sağlamaya yeterli olacaktır. Böylece hastanın kanamasını durdurmak için tedavi etmeye yeterli süre elde edilmiş olur.

Bunu yapamıyorsak veya hasta çoktan kan akciğerlerini doldurduğu için nefes alamaz halde ise, soluk borusunun açık tutulması, akciğerlerdeki fazla kanın boşaltılıp hastanın nefes almasını sağlamak için hekim tarafından girişimde bulunulmalıdır. 

Bunları yaparken kanamanın yerini, akciğerin hangi bölümünden geldiğini tespit etmek önemlidir. Bunun için Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından hastaya bronkoskopi yapılması gerekebilir. Bronksokopi yapılırken kanamayı durdurmak ya da bloke etmek için bir takım işlemler uygulanabilir.

Ancak kanamanın asıl kontrol altına alınmasını sağlayacak olan, kanamaya sebep olan hastalığın tedavisine bir an önce başlamaktır. Bazı durumlarda kanama kontrol altına alınamazsa akciğerin o bölümünün cerrahi olarak çıkarılması son seçenektir. Bu tür operasyonlar eskiden daha sık uygulanırken tıptaki gelişmelerle çok daha az başvurulur hale gelmiştir.

Tekrarlayan kanamaları olan ve kanamanın kaynağı hep akciğerin aynı bölümünün olduğu hastalarda son 10-15 yıldır yeni bir yöntem daha kullanıma girmiştir. Akciğerin kanayan bölümündeki bronş atardamarı, damarın içine verilen tıkayıcı bir madde ile devre dışı bırakılır. Gelişmiş radyoloji olanaklarının olduğu merkezlerde ülkemizde de bu hastalara işlem yapılabilmektedir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır