6 Ekim 2015

GÜNCEL KONU: Dizel araçlar çevreye zararlı mı?

Bilindiği üzere yakıt ekonomisi açısından daha ekonomik olmaları nedeniyle dizel araçlar dünyada ve ülkemizde ciddi artışlar göstermiştir. İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Avrupa’da bu araçların sayısındaki artış yavaşlamış olmasına ragmen, ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. 

DİZEL EGSOZ GAZLARININ SAĞLIK ETKİLERİ:

Aslında özellikle dizel araçlardan yayılan gazların ve zararlı maddelerin astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda sistem üzerinde hastalık yapıcı etkilerinin olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Gerçekten de dizel yakıt kullanan araçlar;

 • Partikül Madde ve Siyah Kurum (Karbon)
 • Nitrik Oksit
 • Poliaromatik Hidrokarbon
 • Karbondioksit
 • Karbonmonoksit
 • Toksik metalleri havaya salarak hava ve çevre kirliliğine neden olurlar.

Zaten usulsüzlük yapan şirketin ürettiği araçlarda da özellikle nitröz oksitlerin gerçekte ölçülen değerlerin 10 ile 40 katı fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Ayrıca dizel yakıt kullanan araçlar havayı ve çevreyi doğrudan kirletmenin yanı sıra, saldıkları karbon emisyonları nedeniyle küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine de yol açarlar. 

Dizel egzoz dumanında yer alan siyah karbon ve üzerinde bulunan poliaromatik hidrokarbon gibi kanserojen maddeler, solunum yolları ile akciğerlere ve oradan da tüm vücudun kan dolaşımına karışmaktadır. Uluslarası Kanser Araştırma Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü, dizel egzoz dumanında bulunan Siyah Kurumun insanda kesin olarak kansere yol açtığını ifade etmektedir.

Siyah Kurum ayrıca;

 • Kalp damar sistemi hastalıklarına
 • Sinir sistemi hastalıklarına
 • KOAH ve Astım gibi solunum yolları hastalıklarına da yol açmaktadır. 

Dizel taşıtlarının çevreye saldığı başka bir gaz olan azot oksitler de hem doğrudan solunum yollarına etkileri ile havayolu hastalıklarına hem de ortamda bulunan diğer kirleticiler ve oksijen ile güneş ışınlarının etkisiyle tepkimeye girerek ozon gibi diğer kirletici toksik maddelerin ortaya çıkmasına neden olurlar.

ZARARLI GAZLAR HAKKINDA ALINAN ÖNLEMLER VE TÜRKİYE:

Dizel egzoz gazının sağlık ve iklim üzerindeki bu olumsuz etkileri nedeniyle Ayrupa Birliği tarafından egzoz gazı emisyonlarına standartlar getirilmiştir. Avrupa Birliği’nde Eylül 2014 itibarı ile üretilen dizel yakıtlı araçların Euro 6 standardına uyması gerekmektedir. Ancak Türkiye, bu standartları zamansal olarak geriden izlemiştir. Örneğin; Avrupa’da otomobiller için Euro 1 standardı 1992 yılında (tüm araçlarda 2001 yılı) yürürlüğe girmişken, Türkiye bu standardı ancak 16 yıl sonra 2008 kabul etmiştir. Ayrıca Euro 2 ve 3 standartlarını atlamıştır. Eylül 2014’den itibaren Türkiye’de de Euro 6 standardı geçerlidir. Öte yandan Euro standartları, standart öncesi üretilmiş araçları kapsamamaktadır.

Avrupa Birliğinde araçlarda egzoz gazı emisyonları ölçüm standartları Euro standartları ile kısıtlanırken, hava kirliliğine yol açan kirleticilerin her birisi için de ayrı limitler belirlenmiştir. Ancak Türkiye bu limitleri de sağlığa olumsuz etkilerini göz ardı ederek Avrupa’ya göre daha yüksek tutmuştur. Örneğin; Azot oksitler için yıllık ortalama limitler, Avrupa’da ve Dünya Sağlık Örgütü’nde 40 mikrogram/metreküp iken, Türkiye’de izin verilen limit saatte 60 mikrogram olarak belirlenmiştir. 

DAHA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÖNERİLER:

 • Türkiye’nin dizel egzoz standartları Avrupa Birliği ile uyumlu olarak tüm araçlar için geçerli hale getirilmelidir.Türkiye’nin hava kirliliğine yol açan kirleticiler için belirlediği “normal” değerler Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınırlara çekilmelidir.
 • Çıkar çatışmasını önlemek için taşıtların egzoz kirletici değerlerini ölçen ve takip eden “bağımsız” şirketlerin/yapıların –Türkiye’de olanın aksine- mali ve kurumsal ortakları arasında otomativ şirket ve/veya holdingler olmamalıdır. 

TORAKS DERNEĞİ HAVA KİRLİLİĞİ GÖREV GRUBU 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır