1 Ekim 2015

Geçmişten günümüze tıp tarihi: Kirli kanı akıtmak

Eğer hastanın içine kötü bir ruh girdiyse, o belki rahatsız edilip de çıkarılabilir. Bu nedenle kusturmak, müshil ya da lavman ile barsakları boşaltmak ve kirli kanı almak, yüzyıllarca kullanılan ana yöntemlerdi. Bu yaklaşım neredeyse kültürler üzeri olup, her yerde yaygın olarak uygulanmaktaydı. Hala Ankara’nın göbeğinde, kan alan yani hacamat kültürünü uygulayan kişiler vardır. Bunlar televizyona çıkıp reklam dahi yapabilmektedir. 40 yıl önce Ankara Hamamönü’ndeki berberin vitrininde, kavanoz içinde sülükler vardı. Traş olurken ensenize konan bir sülükle vücudunuzdaki kirli kanı aldırabilirdiniz. Allahtan bugün berberler bu işi bıraktı. Tamam, zaman zaman örneğin sülüklerin bir araştırma maksadıyla bazı tıbbi uygulamalarda kullanıldıklarını biliyoruz, saldıkları bazı maddeleri sentetik olarak imal edip tıpta kullanıyoruz ama artık sülüğü eski anlamıyla kullanmıyoruz. Demek bu konuda geleneksel tedaviden, bilimsel tıbba geçildi.

Hacamat kültürü özellikle orta doğuda epeyce yaygındır. Bizim Güneydoğu Anadolu kırsalından gelen insanların bir kısmında göğüs ve sırtlarında, bıçak ile uzun kesi çizgileri izleri bulunur. Aynı kesi izlerine çeşitli ülkelerin Arap halklarında da rastlanır. Arapların bir bölümü, buna bugün İslami Tıp diyerek sahip çıkmaktadır. Bazı İslami mezhep ve tarikatların ibadet ritüellerinde, kan akıtmaya yönelik benzer hareketlerin varlığı, hep içlerine giren kötülüklerin çıkarılması esasına dayanmaktadır. Kişiler, bu tedaviyi korkmadan, acı duymadan(!) ve cesaretle yaptırmakta ve onlara saygı duyulmaktadır. Dinledikleri bazı arabesk müziklerin etkisiyle, kendilerinden geçerek orasını burasını jiletle doğrayanlar, işte bu Ortadoğu kültürü ile yoğurulmuş kişilerdir.

Güney Amerika’da bulunan bazı eski kafataslarında bulunan delikler muhtemelen, insanın içine giren kötü ruhlar ve cinlerin çıkması için o zaman şamanları tarafından açılmışlardı.

Modern tıp hastalıkların nedeninin kötü ruhlar değil, vücudun işleyişinin bozulması olduğunu saptamıştır. Bu bozulmanın sebebi, genetik olabilir, çevresel faktörler olabilir. Hastalıkların tedavisinde de vücudun işleyişine etki eden faktörler ortadan kaldırılmaya ve normal düzenin yerine getirilmesine çalışılır. Bu sebeple insanlığın ulaştığı bu düzeyde, kişiye zararı da olabilecek uygulamalardan kaçınmak gerekir.

(Devam edecek)

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır