26 Eylül 2015

Akciğer sertleşmesi (fibrozis) nedir?

Akciğer fibrozisi, akciğerin süngerimsi dokusunun kalınlaşması, sertleşmesi ve hastalıklı alanların yara izini andıran bir görünüm kazanması durumuna verilen addır. “Fibroz” sözcüğü, bu yara iyileşmesi ile gelişen sert dokuyu tanımlamakta kullanılan tıbbi bir terimdir.

Akciğerdeki alveoller (hava kesecikleri) ve kan damarlarının görevi vücuda oksijen sağlamaktır. Vücudun tüm işlevlerinin sürdürülebilmesi, düzgün şekilde oksijen sağlanmasına bağlıdır. Akciğer dokusu giderek yaralandıkça ve kalınlaştıkça, akciğerlerden kana oksijenin geçişi zorlaşır. Bunun sonucunda, beyin, kalp ve diğer organlar uygun şekilde çalışmaları için gereksinim duydukları oksijeni alamaz duruma gelirler.

Bazı hastalarda fibrozisin (yara izi gelişen dokunun) nedeni saptanabilir, çoğu hastada ise neden belirlenemez. Bir neden saptanamıyorsa (ve bazı özel radyolojik ve/veya patolojik bulgular da mevcutsa) hastalığa, nedeni bulunamayan (idiyopatik) akciğer fibrozisi (İAF) tanısı konur.

İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH) olarak bilinen 200’ü aşkın akciğerlerle ilişkili hastalık vardır. Bunlar aynı zamanda Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları (DPAK) adıyla da bilinir. İAH grubu hastalıklar interstisyumu, yani hava keseciklerinin çevresindeki boşluğu etkileyen hastalıklar olarak tek başlıkta toplanmıştır. Oysa İAH grubu hastalıklar akciğerlerin diğer bölgelerini de etkileyebilir ve pek çoğunun nedeni bulunamayan akciğer fibrozisine benzeyen özellikleri vardır. Bunların büyük bir kısmı akciğer fibrozisi ile sonuçlanır.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır