20 Eylül 2015

Ülkemizde, hava kirliliği artacak

Ülkemizde hava kirliliği ölçüm istasyonlarında ölçülen çeşitli kirleticiler arasında PM 2.5 (partikül madde 2.5) ölçümleri yer almamakta, bir iki istasyon dışında yapılmamaktadır.

Ölçülen kirleticilerinde eşik değerleri hem Avrupa Birliği, hem de Dünya Sağlık Örgütü eşik değerlerinin oldukça üzerinde değerlerdir. Başka bir deyişle, ülkemizde herhangi bir istasyonda ölçülen kirletici düzeyleri güvenli kabul edilirken, aynı düzeyde kirletici ölçümü, DSÖ veya Avrupa Birliği kriterlerini kabul eden başka bir ülkede sağlığa zararlı olarak kabul edilebilmektedir.

Öncelikle PM 2.5’un ölçülmesinin sağlanması ve bu konuda halkın bilgilendirilmesi önemlidir Elde olunan kısıtlı veriler bile maalesef hava kirliliğinin kaygı verici boyutlarda olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde var olan kirlilik oranlarının üzerine, yapılması planlanan 81 yeni termik santralin hava kirliliğini daha da artıracağı, çok sayıda yurttaşın hastalanmasına ve erken ölmesine neden olacağı açıktır. 

 

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır