19 Eylül 2015

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri

Hava kirliliğinden en fazla etkilenen çocuklardır. Hava kirliliği çocuklarda solunum fonksiyonlarının gelişiminin gerilemesine ve çocuklardaki en önemli kronik hastalık olan astımın oluşmasına yol açar. Hava kirliliğinin (iç ortam ve dış ortam) yoğun olduğu yerlerde büyüyen çocukların akciğer fonksiyonlarında gerileme gösterilmiştir. Ayrıca hava kirliğine maruz kalan çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu sıklığı yüksektir.

Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde yüksek düzeyde PM2.5 (partikül madde 2.5) kirliliğine maruz kalmak; otizm bozukluğu olan bir çocuğa sahip olma riski ile ilişkili bulunmuştur.

Hava kirliliğinin kalp damar hastalıkları üzerine olumsuz etki gösterdiği bilinmektedir. Damarların sertliğinin gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Uzun süreli hava kirliliğine maruz kalanlarda kalp damar hastalıklarında artışa neden olmakla birlikte, pıhtı oluşumu, kalpte ritim bozukluklarına yol açar.

Hava kirliliğinin akciğer kanseri gelişiminde de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir ve grup 1 kanserojen olarak tanımlanmaktadır. Bir maddenin grup 1 kanserojen olarak tanımlanması, o maddenin kansere yol açtığının bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu anlamına gelmektedir.

Hava kirliliğinin sperm kalitesini bozduğu saptanmıştır.

İç ortam hava kirliliğinin katarakta neden olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

 

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır