4 Eylül 2015

"Çocukluktan erişkinliğe nefes darlığı" sempozyumu bugün başlıyor

Dünyadan ve ülkemizden çok önemli bilim adamları, Türk Toraks Derneği'nin düzenlediği sempozyumda, çocukluk çağından erişkinliğe, nefes darlığına yol açan akciğer hastalıklarını tartışmaya başlıyor.

Bu hastalık grubu her yaştan insanı etkiliyor ve çocukluk dönemindeki sebepler ileriki yaşlardaki astımveya KOAH hastalıklarının temelini oluşturabiliyor. Hatta hamilelik dönemindeki etkilenmelerin de etkisini gösteren araştırmalar mevcut. Kistik fibroz gibi hastanın hayatını çok zorlaştıran hastalıkların ise kökeni genetik.

Astım tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunu. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan 13-15’inde görülmektedir. Allerjisi olan, alerjik burun akıntısı, allerjik göz sulanması, allerjik deri döküntüsü olan hastaların yarısında ileriki yıllarda astım gelişmesi beklenebilir. Ayrıca anne veya babasından birinde astım olan çocukların dörtte birinde, hem anne hem babasında astım olanların ise çocuklarının yarısında astım ortaya çıkma olasılığından bahsedilebilir.

Bu sempozyumda tartışılacak hastalıklardan bir diğeri olan KOAH ise dünyada 3. ölüm nedeni olan çok önemli bir hastalık ve başlıca sebebi sigara. Bizim gibi sigara içme oranının çok yüksek olduğu ülkelerde ise çok daha önemli bir sorun. Kişi sigaraya ne kadar erken yaşta, ne kadar uzun süre ve yüksek oranda maruz kalırsa KOAH o kadar erken yaşta ortaya çıkabilir. Sigaranın KOAH'ın başlıca sebebi olduğunu biliyoruz ama, son yıllarda iç ve dış ortam hava kirliliğinin de KOAH gibi hastalıkların önemli bir sebebi olduğunun farkına varılmıştır. Ülkemizde yeni açılacak 100 termik santrali dikkate aldığımızda ileriki yıllarda KOAH gibi hastalıkların ülkemizde giderek artan bir sorun olacağı tahmin edilebilir.

Solunum yolları ve sindirim sisteminde, salgı oluşumundaki genetik bir bozukluktan kaynaklanan "Kistik fibroz" hastalığı yine bu sempozyumun önemli konularından biridir. Bu hastalıkta doğuştan itibaren sık solunum yolu infeksiyonu ve sindirim, beslenme problemleri ortaya çıkar. Her hastanın ağırlığı birbirinden çok farklı olabilir. Bazılarında genç yaşta sounum yetmezliği gelişebilirken, bazı hastalarda çok hafif şikayetler olabilir.

Ülkemizden ve yurt dışından 200 hekimin katılımıyla gerçekleşecek ve bugün başlayacak olan sempozyumun ülkemizde akciğer sağlığının gelişimine katkı sağlamasını bekliyoruz.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır