3 Eylül 2015

Çocuklarda zatürre

Genel Bilgiler

Zatürre, akciğer dokusunun yangısıdır. Bu yangıya genellikle mikroorganizmalar neden olurken, olguların bir kısmında yangıdan solunum yollarına kaçırılan kimyasal maddeler veya mide içeriği, çocuğun kullanmakta olduğu ilaçlar veya muzdarip olduğu bir romatizmal veya otoimmun hastalık sorumlu olabilir. Çocukluk çağı zatürrelerine en sık neden olan mikroorganizmalar bakteriler ve virüslerdir. Bulaşma genellikle hasta kişiyle yakın temas, mikroorganizmalarla yüklü olan damlacıkların solunması ve ya bu damlacıkların temas ettiği eşya yüzeylerine dokunulması ile olur.

Çocuklarda görülme sıklığı yaşa gore değişkenlik gösterir. Bir yaşından küçük ve 5 yaşından büyük her 1000 çocuğun 15’inde zatürre görülürken, bu sıklık 1-5 yaş arası çocukta ikiye katlanır.

Belirtileri nelerdir?

Ateş, öksürük, halsizlik, karın ağrısı, göğüs ağrısı, hızlı nefes alıp verme, kaburga aralarında veya altlarında çekilmeler zatürrenin belirtileridir.

Tanı nasıl konulur?

Hekim muayenesi ve eğer hekim gerekli görürse kan tetkikleri ve akciğer filmi ile tanı konur.

Nasıl tedavi edilir?

Hastalık hafif düzeydeyse dinlenme, ateşin düşürülmesi, beslenmeye özen gösterilmesi ve eğer hekim tarafından gerekli görülürse antibiyotik kullanılması ile hasta hastaneye yatırılmadan tedavi edilir. Ancak eğer zatürre çocuğun damardan antibiyotik ve sıvı almasını, oksijen tedavisi görmesini gerektiren ağırlıktaysa veya çocuğun yaşı 3 aylıktan daha küçükse hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır