17 Ağustos 2015

Sarkoidoz

Vücudun başta akciğer ve göğüs içi lenf bezleri olmak üzere bir çok organında hastalık yapma potansiyeli olan, muhtemel genetik bir yönü bulunan bir hastalıktır. Alınan doku parçalarının patolojik incelemesi çoğu zaman tüberküloz (verem) ile karışmaktadır. Hastalığın nedeni net olarak bilinememektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sürdürülmekte, hastaların doku biyopsi çalışmalarında bazı mantar, bakteri ve tüberküloz basili kalıntılarının bulunması, sarkoidozun acaba adı geçen bu etkenlerle ilgili olacağı konusu, bilim çevrelerinde tartışılmaktadır.

Afrika kökenlilerde daha sık görülmektedir. Tüberküloz ile büyük benzerlik gösteren bir hastalıktır. En sık lenf bezleri (%90 sıklık ile), akciğerleri (%90), karaciğeri (%60-90), gözleri (%25), iskelet sistemini (%25-50) ve deriyi (%25) etkiler.

Eklem ağrıları ile ortaya çıkabilir, romatizmal hastalıklarla karışabilir. Verem hastalığında çoğunlukla pozitif olan PPD testinde (tüberkülin cilt testi) bu hastalıkta %90 olasılıkla hiç reaksiyon ortaya çıkmaz. Bu da verem hastalığıyla sarkoidozu ayırmakta Göğüs hastalıkları uzmanına ip ucu verir.
Ancak çoğu zaman sarkoidozun tanısı için uygun yerden yapılan biyopsi gerekir.

Birçok organı etkilyebilmesine karşın, çoğu zaman kendiliğinden iyileşen bu ilginç hastalık günümüzde halen pek çok bilinmezle doludur.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır