12 Ağustos 2015

HAC SIRASINDAKİ YÜKSEK ZATÜRRE RİSKİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Hacca gidenler arasında solunum yolu infeksiyonları çok yaygındır. Gerek yerli Suudi hacılar, gerekse diğer ülkelerden gelen hacılara yönelik olarak farklı Hac yolcularıyla yapılan farklı araştırmalar, hacıların %97'sinde hac sırasında öksürük ve ateş gibi solunum yolu semptomları geliştiğini göstermiştir. 2009 yılında hac sırasında hacılarla yapılan yakın tarihli bir çalışmada, dışardan gelen hacıların %58'inde, Suudi hacıların ise %53'ünde solunum yolu infeksiyonları olduğu ortaya konmuştur.

Hac sırasında görülen tüm hastane yatışlarının %39'undan zatürre sorumludur ve bu hastalık Suudi Arabistan'da hastane yatışlarının en önde gelen nedenidir. Yapılan çalışmalar aşırı kalabalık, bitkinlik ve yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan bağışıklıkta görülen azalmanın yüksek zatürre ortaya çıkışına neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Pnömokok dediğimiz bakteri, 1991 ile  2013 arası yapılan hac sırasındaki zatürrenin etkenini saptamak amacıyla yapılan birkaç çalışmada zatürre ve solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastalardan izole edilen başlıca mikroorganizmadır.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır