11 Ağustos 2015

Astımda kontrol kavramı neden gelişti?

Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz;

Ağırlık değişkendir, zaman içinde değişebilir

Değişkenlik astımın doğasıdır. Ağırlık hormonal durum, gebelik, obesite, eşlik eden diğer hastalıklar (allerjik rinit, reflü gibi), viral enfeksiyonlar, allerjenler, mevsimsel değişiklik, hava kirliliği, tütün kullanımı, hastanın tedaviye uyumu, gibi faktörlerden etkilenerek zaman içinde aynı bireyde değişkenlik gösterebilir

Hastanın yakınmaları her zaman ağırlıkla paralel değildir

Bazı hastalarda şikayetlerini algılanması düşük düzeydedir ve algısı düşük bu hastalarda solunum fonksiyonlarındaki düşüşe rağmen hiç şikayet olmayabilir. Yaşlı kişilerde daha az, kadınlarda ve şişmanlarda algılama daha yüksektir. Şikayetlerini algılama düşüklüğü, tedavi dozunu artırmada gecikmeye neden olur ve bu düşünüldüğünden çok daha fazla önemlidir.

Astımlı hastaların şikayetlerini algılamaları kadar hastalık hakkında bilgi ve beklentileri de çok düşüktür. Hastalık kontrolünü sorgulayan çalışmaların tümünde hastalar hastalık kontrollerini olduğundan çok daha yüksek olarak değerlendirmişlerdir. Astımlı hastalar yaşamlarını hastalıklarından rahatsız olmayacak şekilde ayarlamakta ve gerçekte yaşayabilecekleri düzeyin altında tutmakta ve bu düzeyle yetinme eğilimindedir.

Bu nedenle hastaların beklentilerini yükseltmek, tamamen kontrol altında yaşayabileceğini anlatmak ve benimsetmek astım tedavisinde en önemli başlangıç adımıdır.

Ağırlık hastanın tedaviye vereceği yanıtını öngörmede yetersizdir

Aynı ağırlıktaki hastalarda başlanan aynı tedavi, farklı kişilerde farklı sonuçlar verebilir. Tedaviye yanıttaki fark kişisel farklılıklar ve hastalığın değişken doğası nedeniyle olabilir. Yani bu sınıflama kişiye ne tedavi gerekeceğini ve tedaviye yanıtın ne olacağını belirlemede zayıf kalmaktadır. Bu nedenle tüm hastalarda aynı dozda tedavi vermek, kontrolü değerlendirmede aldığı tedaviyi göz önünde tutmamak, akılcı görülmemektedir.

Bir hasta yüksek doz ilaç kullanarak kontrol altında olabilirken, bir diğer hasta düşük doz ilaçla aynı kontrol düzeyini sağlayabilir. Burada hastaların ağırlığını değerlendirirken mutlaka aldıkları tedaviyi göz önüne almak gerekliliği bir kez daha vurgulanmaktadır.

Ağırlık hastalığın doğal öyküsünü yansıtır, kontrol hastalığın o anki etkinlik düzeyini yansıtır dinamiktir çok boyutlu değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak her astım hastasının tedavisi kişiye özel düzenlenmelidir. Bu düzenlemenin ve takibin bilimsel gelişmeleri yakından takip eden konunun uzmanı bir Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından yapılması en başarılı sonucu verecektir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır