29 Temmuz 2015

Meslek hastalığından şüpheleniyorum, nereye başvurmalıyım?

Kendisinde kalıcı hasar, maluliyet bırakacak derecede bir meslek hastalığı kuşkusunda bulunan kişinin böyle bir tanı konulmasının araştırılmasını isteme hakkı vardır. Bu durumda kişi bir dilekçe ile bağlı bulunduğu SGK müdürlüğünün "İş Kazaları ve meslek hastalıkları (İKMH)" sigorta birimine başvurmalıdır. Bu birim kişiyi bu yönde incelenmek üzere yetkilendirilmiş bir 3.basamak üniversite hastanesi veya eğitim araştırma hastanesi ya da eğer mahalde varsa meslek hastalıkları hastanesine sevk edecektir. Bu hastanelerin ilgili biriminde bu yönde kişinin gerekli tetkikleri yaptırılır, sağlık kuruluna sunulur. Eğer gerçekten kişide meslek hastalığı kuşkusu varsa kurul ilgili SGK biriminin İKHM sigortacılık kolu kanalıyla işyeri müfettiş tahkikat raporu ve gerekli belgelerini ister. Bu belgeler ve hastanenin sağlık kurulunun verdiği rapor SGK’nın bölgesel yetkilendirilmiş meslek hastalıkları sağlık kuruluna gönderilir.

Bu kurulun meslek hastalığı kararı vermesi halinde SGK sağlık işlemleri tüzüğü/maluliyet yönetmenliğine göre kişide maluliyet oranı (meslekte kazanma gücü azalma oranı) tespit edilir. Bu oran %10 ve üzerinde çıkarsa kişi bu oran ölçüsünde bir takım sosyal haklar elde eder. Eğer kişi verilmiş olan kararları beğenmezse, itirazda bulunursa dosya SGK yüksek sağlık kuruluna gönderilir. Eğer buradan çıkan karar da tatmin edici bulunmazsa iş mahkemeleri yoluyla adli tıp kurumu, bilirkişilik sistemi, Yargıtay dahil olmak üzere hukuki işlemler devam eder. Buralardan birinde olumlu bir durum çıkarsa kişinin tazminat talep etme hakkı da doğar.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır