27 Temmuz 2015

İç ortam hava kirliliğini engelleyen düzenlemeler var mı?

Evet 1996 da çıkan ve 2008 de kapsamı genişletilerek güçlendirilen 4207 sayılı yasa ya da “dumansız hava sahası  yasası”  diye bilinen  yasal düzenlemeye  göre özel konutlar haricinde hiçbir kapalı alanda tütün mamülü kullanılmasına izin verilmemektedir. İç ortam hava kirliliğinin tütün dumanı kaynaklı  olan kısmını engellemek için önemli bir yasadır.

Dumansız Hava Sahası konusunda ilk ciddi çalışmalar 1992 yılında başlamıştır. Bu çalışmaların başından beri planlayıcıları, 1996 ve 2008 dumansız hava sahası yasa taslaklarının hazırlanması,  TBMM de kabulü ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması aşamalarında en önemli rolü oynamıştır. Halen de etkin şekilde  uygulanması, eksikliklerin belirlenmesi ve düzeltilmesi konusunda raporlar hazırlamakta ve karar vericilerin dikkatine sunmakta ve takipçisi olmaktadır.

Dumansız Hava Sahası  yasaları neler kazandırdı?

1996 yasasından sonra toplu taşım araçlarında (otobüs, uçak, tren vb) sigara içilmemesi sağlanmış reklamlar engellenmiş, sigaranın zararlarıyla ilişkili  yayın mecburiyeti gelmiştir. 2008'de kabul edilen yasayla  iyileşme kaydedilen belli başlı kazanımlar özel konutlar dışındaki tüm kapalı alanlarda tütün kullanım yasağı getirilmesi, tütün ürünleri üzerindeki verginin  artırılması, paketlerin üzerinde görsel ve yazılı uyarıların paketin %65 ini kaplayacak şekilde genişletilmesi, halkın tütün mamullerinin zararları konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları ve kamu spotlarının yayına konmasıdır. 

Dumansız hava sahası yasası tam anlamıyla uygulanmakta mıdır?

Ülkemizde yapılan çalışmalarda kapalı alanlarda tütün dumanı kullanımı yasağının  tüm denetlemeler ve cezalandırmalara rağmen %30 oranında ihlal edildiği gösterilmiştir. Bu çok yüksek bir orandır.

Vatandaş  olarak temiz hava soluma hakkıma nasıl sahip çıkabilirim?

Yasa gereği özel konutlar dışında hiçbir kapalı alanda tütün dumanı tüketilemez, ihlal görüldüğünde polis imdat telefonu olan 155’ e yerleşim yerleri dışında jandarma’nın 156 nolu hattına  ihbarda bulunulması yeterli olacaktır. Gerekli cezai işlem kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır