26 Temmuz 2015

Göğüs Hastalıkları uzmanlarına ne oranda başvuruluyor?

Uluslarası araştırmalar akciğer hastalıklarında Göğüs Hastalıkları Uzmanına muayene olmanın teşhis koyulma süresini azalttığını, doğru teşhis oranını artırdığını ve tedavi başarısının yükseldiğini göstermiştir.  Ülkemizde akciğer hastalarının ne kadarı Göğüs Hastalıkları hekimleri tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir?

2014 yılında ülkemizde polikliniğe başvuran 15 yaş üstünde 5 milyona yakın akciğer hastamızın olduğu bilinmektedir. Bu hastaların yarıdan fazlasında nezle, grip, akut bronşit gibi aile hekimlerinin de tedavi edebilecekleri hastalıklar olmasına karşın geri kalan hastalar içerisinde astım ve KOAH başı çekmektedir. Son 12 yılda tanı alan bu grup hastaların sayısı ikiye katlanmıştır.

Akciğer hastalarına toplam olarak yılda 53 milyon kutu ilaç yazılmıştır, bu da hasta başına yılda 11 kutu ilaç tüketiyoruz anlamına gelir. Bu ilaçların 35 milyon kutusu halk arasında "fısfıs" diye bilinen inhaler ilaçlardır.

Bu ilaçların sadece beşte biri (7 milyonu) Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından yazılmıştır.

Ülkemizde 720 sağlık kuruluşunda (369 Sağlık Bakanlığı hastanesi, 69 üniversite ve 282 özel hastane) göğüs hastalıkları uzmanları, sizin tedavinizi çağın gereklerine uygun ve bilimsel açıdan son yeniliklerle yapmak için sizleri beklemektedirler. Nefes darlığı, büyük oranda solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Şayet hareket ettiğinizde nefes darlığınız oluyorsa, bu şikayetinize öksürük, balgam çıkarma veya hışıltılı nefes alma ekleniyorsa muhakkak gecikmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurunuz.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır