26 Temmuz 2015

Meslek hastalığı tanısı nasıl konulur?

Herhangi bir nedenle doktora gittiğinizde doktorun “ne iş yapıyorsunuz?” ya da “mesleğiniz nedir?” şeklindeki sorulara kesinlikle “işçiyim / memurum / SGK’lıyım / esnafım / serbest çalışıyorum” vb kaçamak ve açıklayıcı olmayan yanıtlarla geçiştirmeye çalışmayın. Mutlaka yaptığınız işi, bu işi yaparken karşılaştığınız olası riskleri, çalışma ortamınızda bulunan diğer olası tehlikeleri de mutlaka doktorunuza söyleyin. Çünkü meslek hastalıkları tanısındaki belki de en önemli ve ilk adım iyi bir maruziyet sorgulamasıdır. Özellikle astım, KOAH başta olmak üzere neredeyse her türlü solunum hastalığının oluşumunda, gidişatında çalışma ortamlarındaki etmenler büyük rol oynar. Yakınmalarınızın çalışmadığınız günlerde olmaması ya da çok belirgin azalma göstermesi de meslek hastalıkları için önemli bir göstergedir. Tek tip bir meslek hastalığı yoktur. Özellikle solunum sistemi hastalıklarının hemen çoğu sigara başta olmak üzere kişisel alışkanlıklar, çevresel ve mesleksel risk faktörleri sonucu ortaya çıkarlar.  Sigara kullanmıyorsanız size konulan bronşit, amfizem, KOAH ya da akciğer parankimini tutan interstisyel akciğer hastalığı olarak adlandırılan benzeri müzmin hastalıkların hemen hepsinde mesleki faktörler de rol oynar. Çalışma ortamınızda maruz kaldığınız tehlike ve riskleri doktorunuza ifade etmediğiniz sürece hastalığının mesleğinizden kaynaklandığı kuşkusu doktorunuzda oluşmayacaktır. Bu kuşku oluşmadığı sürece de gereksiz birçok ileri tetkik yapılması; gereksiz birçok tedavi uygulanması da hem hastalığınızın gerçek nedeninin bilinmesini hem de bunun çaresinin kolayca bulunmasını sağlamayacaktır. İşte hekim ve hasta arasında geçen bu tanıya tıbbi meslek hastalıkları tanısı denir; bu tanının Sağlık Bakanlığı kayıtlarına girmesi işlemine iste tıbbi meslek hastalıkları tanı sistemi denilmektedir. Bu sistem tamamen kişiyi riskler ve tehlikelerin etkilemeye başlaması durumunda sağlığında daha fazla bozulmanın olmasını önlemeye yöneliktir yani bir sağlığı koruma sistemidir.   

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır