8 Temmuz 2015

Ülkemizde en sık tanı alan GÖĞÜS HASTALIKLARI hangileridir?

2014 yılında göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurularda en sık tanı alan hastalıklar; akut bronşit, nezle (akut nazofarenjit), astım ve KOAH olarak sıralanmıştır.

Bir göğüs hastasının sağlık kurumlarına yılda ortalama 7 kez başvurmaktadır. Astım ve akciğer kanser hastalarında başvuru sayısı daha fazladır.

Hastalarımızın erkek/kadın oranı neredeyse birbirine eşitken (1,01), kadınların yıllık başvuru sayısı ortalaması erkeklerden fazladır.  

Başvuranların en fazla grubunu % 36 ile 65 yaş üstü oluştururken, 45-64 yaş grubu % 28, 25-44 yaş grubu % 23, 15-24 yaş grubu ise % 13 oranındadır. Hastane başvuru sıklığının en yüksek olarak 9,5 başvuruyla 45-64 yaş grubunda olduğu bulunmuştur.

Göğüs hastalıkları polikliniklerimize başvuran hastaların % 6'sı hastaneye yatırılmıştır. KOAH’lı hastalarımızda bu oran % 13’e ulaşmıştır.

Hastalarımızın 5’te 1’inin (% 21) acile giderek hizmet aldığı, bu hastalara da en sık "Akut Bronşit" tanısı konulduğu görülmüştür.

Sonuç: Göğüs Hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların yarısından fazlasına aile hekimlerinin çözümleyebileceği nezle, akut bronşit, öksürük tanısı konulmuştur. Şayet sevk zinciri uygulamasına geçilirse, göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarımıza iki katı daha fazla vakit ayırabilmemiz mümkün olacaktır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır