13 Haziran 2015

Akciğer sertleşmesi nedir ve sebepleri nelerdir?

Halk arasında akciğer hastalıklarının hava yolları ile ilgili olanları diğer akciğer hastalıklarından daha yaygın olarak bilinmektedir: Astım ve KOAH gibi. Oysa bir de akciğerlerin hava kesecikleri bölgesinin hastalıkları vardır. Havadan oksijenin alındığı, kirli kandan karbondioksitin uzaklaştırıldığı alanda hücre, sıvı ya da sert doku birikmesi ile seyreden bu grup hastalıklara "interstisyel akciğer hastalıkları” denir. 

Havayolu hastalıkları ile karşılaştırıldıklarında, 200 kadar hastalıktan oluşan bu grup çok daha seyrek görüldükleri bilinmektedir. Ancak, kendimizin ya da bir yakınımızın başına geldiğinde genelde hangi sıklıkta görüldüğünün çok da önemi kalmaz.

Bu hastalık grubunun en önemli özelliği, altta yatan neden ortadan kaldırıldığında çoğu hastalığın seyrinin olumlu etkilenmesidir. Öyle ki erken fark edilen ve tamamen de uzaklaşılabilen bir etken söz konusuysa hastalık ortadan kalkabilir. En ilgi çekici örneklerden biri çiftçi akciğeri olarak bilinen tablodur. Özellikle saman yığınları ile çalışan çiftçilerde, bu yığınların yağmur alması ve üzerlerinin örtülmesi ile samanın küflenmesi, daha sonra da bu küf mantarlarının çiftçiler tarafından solunması ile oluşur. Aşırı duyarlılık zatürresi olarak adlandırılabilecek olan bu durum, başlarda ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı yakınmaları ile ortaya çıkar. Birkaç gün içinde hafifleyebilir. Özellikle hastalık nedeniyle çalışılmadığı için nedenden uzaklaşılması buna yol açabilmektedir. Temas devam eder, yıllar içinde yinelerse hastalık daha ilerler ve eğer fark edilmez, önlem alınmazsa tek çarenin akciğer nakli olduğu son evre akciğer hastalığına dek gidebilir. Aşırı duyarlılık zatürresini yapan birçok meslek ve hobi bulunmaktadır. Örneğin güvercin besleyiciliği bu hobilere örnektir.

Bazı interstisyel akciğer hastalıkları sigara içimi ile ilişkilidir. Tek tedavisi, sigaranın bırakılması olan bu grup hastalıklarda sigara bırakılırsa sonuçlar çok yüz güldürücüdür.

Birçok ilaç, interstisyel akciğer hastalığına neden olabilmektedir. Bunlardan birçoğu da ilaç kesildikten sonra tamamen düzelen hastalıklardır. İşyerlerinde temas edilen maddelerin de bir grup interstisyel akciğer hastalığına yol açtığı akılda tutulmalıdır. Burada önemli nokta, bazı mesleksel temasların uzun yıllar önce gerçekleştiği ve hastalığın bu gizli dönem sonrası ortaya çıkabileceğidir. Öyleyse meslek öyküsünün de ayrıntılı alınması çok önemlidir.

Bu hastalıklar tanısı ve tedavi zor hastalıklardır. Hastalar bu konuda tecrübeli göğüs hastalıkları hekimleri tarafından değerlendirilmelidir. Ülkemizde bu hastalıklarla ilgilenen doktorlardan oluşan merkezler bir çok ilde bulunmaktadır. 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır