11 Haziran 2015

Kim korkar verem hastalığından !

Tüberküloz yani verem hastalığının geçmişi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İnsanlarda; verem hastalığından korkulmasının, utanılması ve gizlenmesi gereken bir hastalık olarak düşünülmesinin ve verem hastalarının damgalanma sorunu yaşamasının temelinde tarihsel süreçte hastalığın çok yaygın olması bulunmaktadır.

Eski Yunanlılar tarafından “ftizis” yani erime adının verildiği verem hastalığı, hastaları soldurarak yok ettiğinden“beyaz veba”, hastalanan kişileri zayıflatarak ölüme neden olduğundan “tüketme hastalığı (consumption)” adlarıyla da anılmıştır. Türkiye’de ise en çok “ince hastalık” olarak adlandırılmaktadır

Etkeni ve tedavisin bilinmediği geçmiş dönemlerde insan topluluklarında büyük tahribatlar yapmış, kitlesel ölümlere neden olmuştur. 19. yüzyılın başlarında Avrupa nüfusunun %70’inin veremli olduğu tahmin edilmektedir. Verem hastalığı Avrupa’da sadece yoksul kesimde görülmemiş, kraliyet ailesi mensuplarında, asillerde, sanatçılarda da görüldüğü bilinmektedir. Yazarlardan Moliere, Anton Çehov, Franz Kafka; müzisyenlerden Frederic Chopin, Friedrich Schiller, Niccolo Paganini gibi isimler veremli hastalara örnek verilebilir.

Osmanlı’da veremin toplumda ve sarayda görüldüğü tarihçiler tarafından dile getirilmektedir. II. Mahmut’un akciğer tüberkülozundan öldüğü bilinmektedir. Abdülmecid’in hareminde bulunan kadınların yarısından fazlasında verem hastalığının görüldüğü bilgisi vardır.

Günümüzde; verem hastalarının tamamına yakını etkili ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Hastalığın etkeni ve bulaşma yolları bilinmektedir. Verem mikrobuyla karşılaşmış olan ve hastalanma ihtimali yüksek olanlarda ilaçla korunma tedavisi uygulanmaktadır. Veremin en tehlikeli formları olan beyin zarı veremi ve kan yoluyla yayılan vereme oldukça etkili olan BCG aşısı vardır. Ve en önemlisi Türkiye’de veremin sayısal olarak görülme sıklığı geçmişle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve azalmaya devam etmektedir. 2013 yılı hasta sayılarına bakılacak olursa Türkiye’de yüzbinde yirmiler seviyesinde verem hastası kayıtlı bulunmaktadır.

Sonuç olarak; verem hastalığı artık günümüzde korkutucu bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Ancak veremle mücadele çalışmalarına hız kesmeden, aynı ciddiyetle, bütüncül olarak devam edilmesi gereklidir.

 

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır