9 Haziran 2015

Astım tedavisinde alternatif yöntemler işe yarar mı?

Astım tedavisinde akupunktur ve biyorezonansın tedavide kullanımı suistimale açık bir konudur. Akupunkturla ilgili yapılan çalışmalarda astımda yarar sağladığına dair kanıt elde edilememiştir. Yanlış uygulanan, hijyen kurallara dikkat edilmeyen akupunktur uygulamalarının ciddi yan etkileri olabileceği de göz önüne alınırsa, para ve zaman harcanmaması gereken bir yöntem olduğu söylenebilir.  Biyorezonans da son yıllarda astım ve allerji tedavisinde kullanılmaya başlanan bir yöntem. Bu hastalıklarda biyorezonansın da kanıtlanmış bir etkisi gösterilememiştir, para ve zaman harcanmaması gereken diğer bir yöntem olarak sayılabilir.

Ayrıca ortam havasından allerjenleri temizlediği iddia edilen hava temizleyicileri, ev tozu akarlarını yok ettiği iddia edilen elektrik süpürgeleri zararları olmamasına karşın etkinlikleri kanıtlanamamış, pahalı cihazlardır. Hastalara bu aletlere gereksiz maddi kaynak ayırmamalarını öneriyoruz.

Türk Toraks Derneği Astım - Allerji Çalışma grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır